SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Zaměřuje se na:

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
  • diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
  • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni,
  • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem,
  • úpravu školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
  • komunikaci a kontakty s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
  • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť,
  • metodické činnosti pro pedagogy školy, koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.

Kontakty:

Speciální pedagog: Mgr. Jana Bidmanová

Tel./mail: 607 881 532,

Pracoviště: školní klub (hlavní budova suterén vlevo)

Konzultační hodiny pro rodiče (zákonné zástupce): středa a čtvrtek 8 - 13 hodin

Copyright © 2018 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 132 | Včera: 145 | Týden: 435 | Měsíc: 1437 | Celkem: 136916