Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2017/2018

titul jméno funkce aprobace praxe od mail
Mgr. Bidmanová Jana speciální pedagog Bi  - Tv 1.10.2010
Mgr. Brosová Marie pedagogický asistent I.st 1.9.1992
Mgr. Cechová Lenka zást. řed. školy   I.st + Vv 1.9.1991
Mgr. Češková Dagmar učitel Uměn.studia 1.9.2002
Mgr. Dvořáková Alena zást. řed. školy M - Tv 1.2.2002
Mgr. Dvořáková Jarmila učitel Tv - Z 1.9.1980
Mgr. Edlmanová Jana třídní učitel 4.C I.st + Hv 1.9.1994
Mgr. Haraštová Ludmila třídní učitel 6.A
metodik prevence
Čj - Ov 1.9.1985
Mgr. Hrdličková Michaela třídní učitel 4.B I.st 1.9.2016
Mgr. Hrubá Dagmar třídní učitel 8.B Čj - D  1.9.1997
Mgr. Chadimová Jana třídní učitel 2.C
výchovný poradce
I.st + Vv 1.9.1981
Chmelová Daniela pedagogický asistent SOŠ ČT 1.9.2008
Mgr. Chotěnovská Květa učitel I.st 1.9.1977
Mgr. Junková Jitka třídní učitel 1.B
koordinátor ŠVP
I.st + Vv 1.9.1986
Kaprasová Božena učitel
výchovný poradce
Čj - Ov 1.9.1978
DiS. Kočí Kateřina vychovatel ŠD SPgŠ+VOŠ 5.9.2011
Mgr. Kohut Rostislav učitel
koordinátor ICT
M - Fy 27.8.1987
Mgr. Kohutová Eva třídní učitel 9.A Aj - Fj 1.9.2000
Mgr. Kösslerová Lucie třídní učitel 5.A I.st +Spec.pg. 1.9.1998
Kučerová Lenka pedagogický asistent VOŠ soc. 21.11.2016
Mach Petr vychovatel ŠD SPgŠ 1.9.1984
Mgr. Martinů Helena třídní učitel 6.B M - Fy 13.8.1996
Mgr. Mencák Ondřej učitel  Př - Z 1.9.2003
DiS. Mitášová Erika vedoucí vychovatel ŠD SPgŠ+VOŠ 8.6.2004
Mgr. Mohelníková Stanislava třídní učitel 2.B I.st 1.9.1986
Mgr. Mrkosová Věra třídní učitel 8.B M - Fy 1.9.1988
Navrátilová Ilona třídní učitel 6.C Hv - Rj 1.9.1986
DiS. Navrátilová Petra  vychovatel ŠD SZŠ+VOŠ 1.9.2015
Mgr. Novotná Lenka ředitel školy Bi-Pg 1.9.1987
Mgr. Novotný Jakub učitel Ov - Te/It 1.9.2015
Mgr. Plšková Hana třídní učitel 4.A I.st + Vv 1.9.1994
Mgr. Prokopcová Ivona třídní učitel 2.A I.st + Tv 1.9.1994
Mgr. Schaffer Petr učitel Tv - Ov 1.9.2011
Mgr. Schauerová Lenka třídní učitel 5.C Př - Tv 1.9.2012
Schauerová Marta třídní učitel 5.B I.st + Tv 1.9.1983
Mgr. Sodomková Monika třídní učitel 9.B Z - D 1.9.1999
RNDr. Spilková Eva třídní učitel 7.B M - Ch 1.9.1987
Stach Ondřej vychovatel ŠK SPgŠ 19.1.2001
Mgr. Šafářová Hana třídní učitel 1.A I.st 6.6.2014
Šimková Kateřina pedagogický asistent Gym.+SOŠ ČT 1.5.2003
Štarmanová Lucie pedagogický asistent Gymnázium  1.10.2015
Mgr. Štursová Marcela třídní učitel 8.A Čj - Ov 1.9.2006
Tomanová Marcela třídní učitel 3.A I.st 1.9.1980
Mgr. Vaňáková Jana třídní učitel 1.C I.st 1.9.1998
Mgr. Vinařová Petra třídní učitel 7.A Nj -D 1.9.1998
Mgr. Vojtová Iva třídní učitel 7.C Nj 1.9.1996
Mgr. Vytlačilová Iva třídní učitel 3.B I.st + Vv 1.9.1983

Nepedagogičtí pracovníci školy ve školním roc 2017/2018

Štěpánková Květa účetní SEŠ SY MD
Radiměřská Kašparová Vlasta účetní OA, VOŠ SY 1.2.1997
Šedá Lenka admin. pracovnice SZŠ SY 1.9.2001
Stach Ondřej školník
Bartošová Iva uklizečka
Bušková Dagmar uklizečka
Faltová Jiřina uklizečka
Hubinková Jana uklizečka
Ptáčková Anna uklizečka
Šedá Lenka uklizečka
Vaculová Jitka uklizečka
Levý Kamil pomocný dělník do 31. 3. 2018

Copyright © 2018 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 1 | Včera: 26 | Týden: 1 | Měsíc: 712 | Celkem: 122171