Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2019/2020

titul jméno funkce aprobace praxe od mail
Mgr. Báčová Michaela Třídní učitel 2.C I. st. 27.8.2010  
Mgr. Bidmanová Jana speciální pedagog Bi  - TV 1.10.2010
Mgr. Cechová Lenka zást. řed. školy   I.st + VV 1.9.1991
Mgr. Češková Dagmar učitel Uměn.studia 1.9.2002
Mgr. Dvořáková Alena zást. řed. školy M - TV 1.2.2002
Mgr. Dvořáková Jarmila učitel TV - Z 1.9.1980
Mgr. Edlmanová Jana třídní učitel 1.B I.st + HV 1.9.1994
Mgr. Frömmelová Pavla učitel  Kult. děj.   1.2.2019
Mgr. Haraštová Ludmila třídní učitel 8.A
metodik prevence
ČJ - OV 1.9.1985
  Hloušová Jiřina pedagogický asistent Gym 15.11.2018
Mgr. Hostašová Zdeňka třídní učitel 6.B ČJ - VV 29.8.1995
Mgr. Hrubá Dagmar učitel ČJ - D  1.9.1997
Mgr. Chadimová Jana třídní učitel 4.C
výchovný poradce
I.st + VV 1.9.1981
Chmelová Daniela

vychovatel ŠD

pedagogický asistent

SOŠ ČT 1.9.2008
Mgr. Junková Jitka třídní učitel 3.B
koordinátor ŠVP
I.st + VV 1.9.1986
Mgr. Jurečková Romana speciální pedagog Spec. pg.    
Kaprasová Božena učitel
výchovný poradce
ČJ - OV 1.9.1978
Ing. Klimeš Ondřej učitel VUT 27.8.2019
DiS. Kočí Kateřina vychovatel ŠD SPgŠ+VOŠ 5.9.2011  
Mgr. Kohut Rostislav učitel
koordinátor ICT
M - Fy 27.8.1987
Mgr. Kohutová Eva třídní učitel 7.B AJ - FJ 1.9.2000
  Korečková Lenka pedagogický asistent   1.9.2019
Mgr. Kösslerová Lucie třídní učitel 2.A I.st +Spec.pg. 1.9.1998
  Křížová Petra pedagogický asistent   17.2.2020
Kučerová Lenka pedagogický asistent VOŠ soc. 21.11.2016
Mgr. Kuchtová Anna třídní učitel 5.C I. st 26.8.2004
DiS. Kupková Adrina

vychovatel ŠD,

Pedagogický asistent

SPgŠ+VOŠ 3.2.22020
Mgr. Lorencová Michaela učitel I.st 1.9.2016
Mach Petr pedagogický asistent SPgŠ 1.9.1984  
Mgr. Marková Martina učitel I. st 1.9.2010
Mgr. Mencák Ondřej učitel  Př - Z 1.9.2003
  Mičková Petra pedagogický asistent   1.9.2019
DiS. Mitášová Erika vedoucí vychovatel ŠD SPgŠ+VOŠ 8.6.2004
Mgr. Mohelníková Stanislava třídní učitel 4.B I.st 1.9.1986
Mgr. Mrkosová Věra třídní učitel 6.A M - Fy 1.9.1988
Bc. Musilová Tereza učitel RJ - TV 1.9.2019
Navrátilová Ilona třídní učitel 8.C HV - RJ 1.9.1986
DiS. Navrátilová Petra  vychovatel ŠD SZŠ+VOŠ 1.9.2015  
Mgr. Neudertová Eva učitel D - Z 12.9.2007
Mgr. Novotná Lenka ředitel školy Bi - Pg 1.9.1987
Mgr. Novotný Jakub učitel OV - Te/IT 1.9.2015
  Ošťádalová Ester     3.2.2020
Mgr. Pazlarová Alena třídní učitel 6.C NJ - OV 29.8.2016
Mgr. Plšková Hana třídní učitel 1.A I.st + VV 1.9.1994
Mgr. Prokopcová Ivona třídní učitel 4.A I.st + TV 1.9.1994
Mgr. Rambousková Monika třídní učitel 6.D M - F 28.8.1994
Mgr. Schaffer Petr učitel TV - OV 1.9.2011
Mgr. Schauerová Lenka třídní učitel 7.C Př - TV 1.9.2012
Schauerová Marta třídní učitel 2.B I.st + TV 1.9.1983
Dis. Skoumal Vojtěch vychovatel ŠD SPgŠ 1.9.2017  
Mgr. Sodomková Monika třídní učitel 7.A Z - D 1.9.1999
RNDr. Spilková Eva třídní učitel 9.B M - Ch 1.9.1987
Stach Ondřej vychovatel ŠK SPgŠ 19.1.2001
Mgr. Šafářová Hana třídní učitel 3.A I.st 6.6.2014
Šimková Kateřina pedagogický asistent Gym.+SOŠ ČT 1.5.2003
Mgr. Škaroupka Jan třídní učitel 8.B M - HV 3.12.2007
Štarmanová Lucie pedagogický asistent Gymnázium  1.10.2015
Štěpánková Veronika vychovatel ŠD SPgŠ 28.8.2018  
Tomanová Marcela třídní učitel 5.A I.st 1.9.1980
Mgr. Vaňáková Jana třídní učitel 3.C I.st 1.9.1998
Mgr. Vinařová Petra třídní učitel 9.A NJ - D 1.9.1998
Mgr. Vojtová Iva třídní učitel 9.C NJ 1.9.1996
Mgr. Vytlačilová Iva třídní učitel 5.B I.st + VV 1.9.1983
Nepedagogičtí pracovníci školy ve školním roce  2019/2020
 Ing. Sommerová Jarmila účetní VŠE  
 Ing. Navrátilová Anna mzdová účetní VŠE    
Šedá Lenka admin. pracovnice SZŠ SY 1.9.2001
Stach Ondřej školník
Faltová Jiřina uklizečka
Hubinková Jana uklizečka
Karmašová Renata uklízečka
Navrátilová Iva uklizečka
Ptáčková Anna uklizečka
  Slavíčková Soňa uklízečka      
Šedá Lenka uklizečka

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 43 | Včera: 44 | Týden: 138 | Měsíc: 365 | Celkem: 198842