Pokyny při placení stravného bezhotovostním způsobem

„DIETA“

- stravné se hradí převodem na účet ŠJ Polička, Rumunská 646 – číslo 207944957/0600
- trvalý příkaz si zadejte u své banky k 20. dni daného měsíce (srpen-květen).
- Neplaťte o letních prázdninách!!
- při ukončení školní docházky nezapomeňte včas zrušit trvalý příkaz
- stravné se platí zálohami předem. Vyúčtování všech přeplatků a odhlášek se provádí 1× ročně, a to na konci školního roku. V průběhu července zašleme zpět na Vámi uvedený účet. Pokud v průběhu školního roku změníte účet, nebo banku, je třeba nás o této změně též informovat.
- variabilní symbol bude každému strávníkovi přidělen po zavedení do evidence a zůstává stejný po celou dobu docházky do školní jídelny.
- do účelu platby prosím napište – jméno a příjmení strávníka a slovo stravné.

- výše měsíčních záloh: strávníci   7 - 10 let       590 Kč     (28 Kč oběd)

                                       strávníci 11 - 14 let       630 Kč     (30 Kč oběd)

                                       strávníci 15 a více let   670 Kč     (32 Kč oběd)

Zálohu lze zaplatit i jednorázově na celý školní rok – tzn. 4.900 Kč   5.300 Kč   5.700 Kč

- pozor na výši placených záloh dle kategorií – věku strávníků. Pokud strávník dosáhne vyšší kategorie v daném školním roce, je povinen platit vyšší cenu už od září
- po obdržení platby na náš účet systém automaticky přihlásí obědy do výše kreditu. Pokud z nějakého důvodu neobdržíme včas další zálohu, bude strávník bez oběda.
- odhlášení stravy si provádí strávník (zákonný zástupce) sám. Buď telefonicky, nebo internetem na www.strava.cz vždy do 13.00hod na další pracovní den. Pozor například na první stravovací den po letních prázdninách, systém tento den automaticky po obdržení platby přihlásí.
- dále upozorňujeme, že strávník, který není přítomen ve škole, nemá nárok na dotovaný oběd a musí si jej odhlásit. V případě nemoci si lze první den oběd vyzvednout do jídlonosiče, v ostatních případech je odnášení obědů z jídelny zakázáno.
- pro přihlášení do systému www.strava.cz (internetové přihlašování a odhlašování stravy) je nutné zadat do přihlášky emailovou adresu zákonného zástupce. Přihlašovací údaje Vám budou zaslány elektronicky.
- provozní řád školní jídelny, ceny potravin a aktuální informace jsou vyvěšeny v prostorách školní jídelny a na www.zsmaspolicka.cz.

Individuální informace (např.o stavu účtu strávníka, odhlášky, docházka), zodpovíme telefonicky na 461 725 996, nebo osobně v kanceláři školní jídelny, Rumunská 646, Polička.

Copyright © 2023 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 56 | Včera: 97 | Týden: 56 | Měsíc: 1945 | Celkem: 284782