Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce

Spolek vznikl v roce 1991 jako nástupnická organizace SRPŠ při škole.

Základním úkolem Spolku je přispívat svou činností k všestrannému rozvoji školy, zejména podporovat rozvoj kvalitního a moderního vzdělávání, rozvíjet spolupráci mezi školou, rodiči a dalšími institucemi, podporovat zájmové činnosti žáků, pomáhat škole při plnění jejího poslání. Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky za účelem zkvalitňování podmínek výchovy a vzdělávání, s využitím individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám každého jednotlivce. Spolek podporuje a organizuje volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, komunitní a vzdělávací programy. Pomáhá škole při organizování mezinárodní spolupráce, při získávání sponzorských darů a grantů.

Členem Spolku může být rodič nebo jiný zákonný zástupce žáků školy, popřípadě jiná fyzická osoba se vztahem k Masarykově základní škole Polička. Orgány spolku tvoří rada, výbor a kontrolní komise spolku. Rada spolku se schází nejméně 1× za školní rok, popř. podle potřeby.

Od 18. dubna 2018, kdy se uskutečnilo jednání Rady Spolku, na kterém proběhla volba členů výboru a kontrolní komise, pracuje výbor ve složení Lenka Flídrová, DiS (předsedkyně), Mgr. Naďa Šlosrová (místopředsedkyně), Mgr. Alena Dvořáková (hospodář) a kontrolní komise ve složení Mgr. Vít Kastner, Bc. Veronika Juránková a Dana Tvrdíková.

Činnost Spolku je financována z dobrovolných finančních darů rodičů, ze kterých škola platí především takové položky, které nelze hradit z prostředků od zřizovatele, či krajského úřadu. Jsou to například cukrovinky pro děti k Mikuláši, odměny pro děti v soutěži Vánoční sportovní třída, cestovné na chemickou soutěž v Pardubicích, startovné a cestovné na soutěže v šachu, občerstvení pro rozhodčí oblastního kola v recitaci a sportovních soutěžích, odměny vítězům různých soutěží, materiál a odměny pro účinkující na zápise prvňáčků, odměny pro účastníky lyžařského kurzu, odměny za soutěž čistoty, toaletní potřeby a knihy do školní knihovny. Poslední velkou akcí bylo pořízení skříněk pro osobní věci žáků pěti tříd druhého stupně.

Přes Spolek jsme v loňském roce účtovali i finance z účelových dotací města Poličky – Hry bez hranic – program pro děti I. stupně u příležitosti Mezinárodního dne dětí, Jazykové kurzy pro nadané žáky zakončené mezinárodní jazykovou zkouškou Cambridge Ket For Schools a příspěvek na dopravu pro naše žáky na poznávací zájezd do Anglie. V letošním roce se jedná o příspěvek na oslavy 90. výročí Masarykovy základní školy Polička.

Samostatnou kapitolou práce Spolku jsou zájmové kroužky, které na naší škole pracují prakticky od roku 1995. V letošním školním roce se žáci mohou přihlásit do kroužku anglického jazyka, pohybových her, logopedie a přírodovědného kroužku Broučci. Výuka v kroužcích (mzdy, daně a pomůcky) je hrazena z účastnického poplatku, který činí za pololetí 250 Kč. Do práce v kroužcích se každoročně zapojuje řádově 200 žáků z I. i II. stupně školy. Oblíbená je především výuka angličtiny, kde se hravou formou s tímto jazykem seznamují žáci již od 1. třídy, kdežto povinná výuka AJ začíná až ve třídě druhé, ale také na 2. stupni, kde se žáci připravují na mezinárodní jazykovou zkoušku nebo si mohou osvojovat potřebné učivo.

Copyright © 2019 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 7 | Včera: 164 | Týden: 485 | Měsíc: 2190 | Celkem: 166643