Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce

Spolek vznikl v roce 1991 jako nástupnická organizace SRPŠ.

Základním úkolem Spolku je přispívat svou činností k všestrannému rozvoji školy, zejména podporovat rozvoj kvalitního a moderního vzdělávání, rozvíjet spolupráci mezi školou, rodiči a dalšími institucemi, podporovat zájmové činnosti žáků, pomáhat škole při plnění jejího poslání. Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky za účelem zkvalitňování podmínek výchovy a vzdělávání, s využitím individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám každého jednotlivce. Spolek podporuje a organizuje volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, komunitní a vzdělávací programy. Pomáhá škole při organizování mezinárodní spolupráce, při získávání sponzorských darů a grantů.

Členem Spolku může být rodič nebo jiný zákonný zástupce žáků školy, popřípadě jiná fyzická osoba se vztahem k Masarykově základní škole Polička. Orgány spolku tvoří rada, výbor a kontrolní komise. Rada spolku se schází nejméně 1× za školní rok, popř. podle potřeby.

Od 1. června 2015, kdy se uskutečnilo jednání Rady spolku, na kterém proběhla volba členů výboru a kontrolní komise, pracuje výbor ve složení Gabriela Hradecká, Alena Dvořáková a Pavla Netolická a kontrolní komise ve složení Vít Kastner, Veronika Juránková a Dana Mužíková.

Činnost Spolku je financována z dobrovolných finančních darů rodičů, ze kterých škola platí především takové položky, které nelze hradit z prostředků od zřizovatele, či krajského úřadu. Jsou to například cukrovinky pro děti k Mikuláši, odměny pro děti v soutěži Vánoční sportovní třída, cestovné na chemickou soutěž v Pardubicích, startovné a cestovné na soutěže v šachu, občerstvení pro rozhodčí oblastního kola v recitaci a sportovních soutěžích, odměny vítězům různých soutěží, materiál a odměny pro účinkující na zápise prvňáčků, odměny pro účastníky lyžařského kurzu, organizace krajského kola barevného minivolejbalu, odměny za soutěž čistoty, toaletní potřeby a knihy do školní knihovny.

Přes Spolek jsme v loňském roce účtovali i finance z účelových dotací města Poličky – Cesty z cesty 8 580 Kč, Polička v očích cizince 11 000 Kč, Rozvoj sociálních dovedností 13 200 Kč, Antisemitismus a holocaust 8 000 Kč, Školní olympiáda 3 000 Kč, Putujeme za zvířátky 8 000 Kč, Jazykové kurzy P.A.R.K. 12 000 Kč, Společné aktivity s rodiči 7 500 Kč. V letošním roce to jsou Hry bez hranic – program pro děti I. stupně u příležitosti Mezinárodního dne dětí 3 500 Kč a Jazykové kurzy pro nadané žáky zakončené mezinárodní jazykovou zkouškou Cambridge Ket For Schools.

Samostatnou kapitolou práce Spolku jsou zájmové kroužky, které na naší škole pracují prakticky od roku 1995. V letošním školním roce se žáci mohou přihlásit do kroužku anglického jazyka, pohybových her, hry na flétnu, logopedie a scrabble. Výuka v kroužcích (mzdy, daně a pomůcky) je hrazena z účastnického poplatku, který činí za pololetí 250 Kč. Do práce v kroužcích se každoročně zapojuje řádově 200 žáků z I. i II. stupně školy. Oblíbená je především výuka angličtiny, kde se hravou formou s tímto jazykem seznamují žáci již od 1. třídy, kdežto povinná výuka AJ začíná až ve třídě třetí, ale také na 2. stupni, kde se žáci připravují na mezinárodní jazykovou zkoušku nebo si mohou osvojovat potřebné učivo.

 

Copyright © 2018 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 3 | Včera: 33 | Týden: 36 | Měsíc: 391 | Celkem: 122801