VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce (VP) vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Na naší škole působí dvě výchovné poradkyně jako poskytovatelky poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a týmem složeným z vybraných pedagogů školy.
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Chadimová se věnuje procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných), Božena Kaprasová má na starosti zejména problematiku kariérového poradenství.

Zaměřuje se na: kariérové poradenství

 • poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci dotazníků v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,
 • zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.,
 • předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů).

Kontakty:

Výchovný poradce/kariérové poradenství: Zdeňka Hostašová

Tel./mail: 461 725 529, hostasova.zdenka@ zsmaspolicka.cz

Pracoviště: kabinet VP přízemí vpravo

Konzultační hodiny pro rodiče (zákonné zástupce): po telefonické domluvě

Kontakty:

Výchovný poradce: Mgr. Monika Rambousková

Tel/mail: 468 001 265, rambouskova.monika@zsmaspolicka.cz

Pracoviště: kabinet zeměpisu, druhé patro vpravo

Konzultační hodiny pro rodiče (zákonné zástupce): pondělí 9.55 – 10.40 hod nebo po telefonické domluvě

Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Vítek Chadima

Tel/mail: 468 001 253, chadima.vitek@ zsmaspolicka.cz

Pracoviště: kabinet prvního stupně, přízemí vlevo

Konzultační hodiny pro rodiče (zákonné zástupce): středa, čtvrtek, pátek 7.00 - 8.00 nebo po telefonické domluvě

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 22 | Včera: 43 | Týden: 65 | Měsíc: 1057 | Celkem: 304681