TŘÍDA PRO NADANÉ ŽÁKY

Přijímací zkoušky do třídy pro nadané žáky

Od letošního školního roku 2023/2024 jsou změněny požadavky k přijímacímu řízení do třídy pro nadané žáky. Přijímací zkoušky se budou týkat všeobecného přehledu učiva 1. stupně a obecných studijních předpokladů.  Proběhnou kolem poloviny měsíce května. Bližší termín bude upřesněn a předán přímo jednotlivým žákům naší školy a rozeslán na ostatní základní školy.

Tradice třídy je již od roku 1984/85.

Žáci v těchto třídách:

 • pronikají do jednotlivých témat mnohem hlouběji;
 • učí se rychlejším tempem, a to i v jiných předmětech;
 • pracují v menším kolektivu než v běžných třídách, což umožňuje individuální přístup;
 • učitelé systematicky připravují žáky k přijímacím zkouškám;
 • žáci se pravidelně účastní matematických soutěží – mezinárodní matematické soutěže Klokan, Matematické olympiády, Pythagoriády, Logické olympiády, Fyzikální a Chemické olympiády;

Škola je za tímto účelem vybavena odbornými učebnami fyziky, chemie, přírodopisu a počítačovými učebnami. Žáci provádějí množství pokusů a laboratorních prací, k práci používají výpočetní techniku. Důraz je kladen především na samostatné myšlení a řešení problémů. Žáci jsou tak díky intenzivní výuce velmi dobře připraveni pro studium na středních školách.

Informace pro rodiče žáků 5. tříd, kteří mají zájem o zařazení svého syna/své dcery do této třídy:

 • třídy jsou zřizovány od 6. ročníku;
 • žáci mají možnost navštěvovat matematický seminář;
 • výuka cizích jazyků - angličtina (od 6. třídy), němčina, ruština (výběr dalšího jazyka od 7. třídy);
 • celkový počet vyučovacích hodin je stejný jako v ostatních třídách;
 • vyplňte přihlášku a odevzdejte ji třídnímu učiteli nebo vedení školy do konce února;
 • o výsledku přijímacího řízení budete vyrozuměni na webových stránkách školy;

Zpracovala: Mgr. Jana Chadimová

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 13 | Včera: 41 | Týden: 310 | Měsíc: 101 | Celkem: 299472