Vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP ZV) Masarykovy ZŠ Polička nese motivační název „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“. Dokument podrobně rozpracovává celý systém vzdělávání na naší škole. V letošním školním roce vyučujeme podle jeho třetí verze, která nabyla platnosti 1. 9. 2018 a nahrazuje ŠVP ZV z roku 2013 včetně všech jeho dodatků. Tato nová verze reaguje na změny RVP ZV a potřeby Masarykovy školy. Tímto krokem zajišťujeme aktualizaci znalostních, dovednostních a vědomostních výstupů našich žáků, jejich smysluplnost a provázanost.

Celý školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy. V přízemí školy u vstupu do budovy a na webových stránkách školy je k nahlédnutí výtah ze ŠVP.

Kontakty:

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jitka Junková

Tel./mail: 461 725 529,

Pracoviště: 1. stupeň

Konzultační hodiny pro rodiče (zákonné zástupce): po tel. domluvě

Obsah

Úvod

Identifikační údaje

Charakteristika školy

Charakteristika ŠVP

Učební plány

Přehled vyučovacích předmětů

Hodnocení žáků

ŠVP školní družina

ŠVP školní klub

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 26 | Včera: 57 | Týden: 83 | Měsíc: 439 | Celkem: 200177