VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) nese název „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“. Jeho první verze vstoupila v platnost 1.9.2007. Program procházel průběžně úpravami a inovacemi. V současné době vyučujeme podle jeho druhé verze, která nabyla platnosti 1.9.2013. Tímto krokem zajišťujeme aktualizaci znalostních, dovednostních a vědomostních výstupů našich žáků, jejich smysluplnost a provázanost. Dokument podrobně rozpracovává celý systém vzdělávání na naší škole.

Ve školním roce 2017 - 2018 rozšiřuje poslední platnou verzi ŠVP "Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe" dvanáct dodatků, které průběžně vznikaly na základě změn RVP ZV nebo potřeby Masarykovy základní školy.

Celý školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy. V přízemí školy u vstupu do budovy a na webových stránkách školy je k nahlédnutí výtah ze ŠVP.

Kontakty:

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jitka Junková

Tel./mail: 461 725 529,

Pracoviště: 1. stupeň

Konzultační hodiny pro rodiče (zákonné zástupce): po tel. domluvě

Copyright © 2018 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 3 | Včera: 33 | Týden: 36 | Měsíc: 391 | Celkem: 122801