ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají zákonnou povinnost přihlásit své dítě k zápisu, pokud dítě dovrší před začátkem školního roku šesti let;
 • v případě, že by dítě nebylo pro školní docházku ani po dovršení 6. roku tělesně či duševně vyspělé, mohou rodiče požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok;
 • o odkladu, na žádost rodičů, rozhodne ředitel školy na základě posudku příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře;
 • začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku;
 • o odkladu povinné školní docházky může ředitel školy rozhodnout po projednání s rodiči také dodatečně, pokud by se tzv. školní nezralost dítěte projevila až v prvním ročníku v průběhu prvního pololetí;
 • povinná školní docházka trvá 9 let a žáci ji splní ukončením období školního vyučování posledního (devátého) školního roku;
 • podle školského zákona jsou povinni rodiče zajistit řádnou docházku dítěte do školy, jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

ZÁPIS NA NAŠÍ ŠKOLE 

 • děti si u zápisu povídají s paní učitelkou, řeknou básničku, zazpívají písničku;
 • pedagog si všímá schopnosti reprodukovat obsah textu, schopnosti udržet pozornost, soustředit se na uložený úkol, posoudí, zda dítě vnímá tvary a barvy, postřehne logopedickou vadu;
 • rodiče s sebou přinesou:
 • tyto dokumenty budou k dispozici v mateřské škole a na webových stránkách naší školy;
 • pokud si nejsou rodiče jisti, mohou svůj názor konzultovat s vyučujícími v mateřské škole i u zápisu;
 • paní učitelky dokážou posoudit, zda vývoj dítěte odpovídá jeho věku a v naprosté většině případů se závěr z odborného vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně shoduje s jejich názorem;
 • pokud mají rodiče zájem, mohou absolvovat vyšetření k posouzení školní zralosti
 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, pracoviště Svitavy (telefon 775 575 484, 461 532 486)
 • Speciální pedagogické centrum Bystré, pracoviště Polička, Nádražní 775 (telefon 724 291 333, 602 473 793);
 • pokud poradna doporučí odklad a rodiče s ním souhlasí, přinesou výsledek vyšetření spolu s doporučením lékaře a žádostí o odklad školní docházky k zápisu;
 • ředitelství školy vystaví rozhodnutí o odkladu nástupu povinné školní docházky;

JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU 

 • vstup do školy znamená pro dítě velkou změnu v jeho životě, jsou na něj kladeny nové nároky spojené s plněním školních povinností;
 • musí si zvykat na zásadně odlišný životní pořádek, což může být provázeno menšími či většími obtížemi;
 • učebnice a základní školní potřeby

DESATERO PRO PRVŇÁČKY

 1. Znám své jméno, příjmení a adresu.
 2. Vím, jak se jmenují rodiče.
 3. Poznám základní barvy.
 4. Umím vystřihnout obrázek.
 5. Poznám levou a pravou stranu.
 6. Do aktovky si sám uložím věci.
 7. Umím se převléknout do cvičebního úboru.
 8. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky na své místo.
 9. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 10. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a umýt si ruce.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ PSACÍHO NÁČINÍ

 • v současné době je nácvik správného držení tužky prvořadým úkolem v psaní;
 • všímejte si, jak vaše dítě drží pastelku nebo tužku;
 • ruka by měla být uvolněná, příliš silný stisk je pro ruku velmi únavný;
 • držení tužky je stejné u leváků jako u praváků;
 • tužka leží lehce na posledním článku prostředníčku, z jedné strany ji přidržuje bříško palce, z druhé bříško ukazováčku;
 • zápěstí je uvolněné, pohyb vychází z ramene;
 • je dobré každý den alespoň chvilku kreslit nebo psát ve stoje na papír připevněný na stěně nebo na dveřích;
 • velmi důležité také je, jak dítě u psaní sedí;

JAK ZÍSKAT DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE

 • den otevřených dveří se bude konat v měsíci březnu;
 • sledujte webové stránky naší školy;
 • na webových stránkách naší školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí (nebude zveřejněn jmenný seznam, jména dětí budou pod jednacím - registračním číslem);

 

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 104 | Včera: 155 | Týden: 545 | Měsíc: 2707 | Celkem: 177993