Historie školy

O výstavbu nové budovy pro obecné i měšťanské dívčí a chlapecké školy se začalo usilovat na začátku 20. století, protože se učilo v malých a nevyhovujících přízemních místnostech. Zcela chybělo i další zázemí, jako hřiště, zahrada, tělocvična, knihovna nebo kabinety. V březnu 1920 bylo doporučeno, aby byly školy postaveny za rybníkem a v květnu 1924 byla vypsána soutěž na vypracování plánů. V roce 1925 byl schválen návrh poličského stavitele architekta Bohuslava Šmída. V červnu 1927 se začalo s kopáním základů a v prosinci byla budova pod střechou.

V den 10. výročí vzniku Československa, 28. října 1928, byly obě školy slavnostně otevřeny. Kancelář prezidenta republiky schválila, aby nesly jméno T. G. Masaryka. Otevření Masarykových škol se stalo významnou událostí a slavnostního otevíracího aktu se zúčastnila řada významných osobností, včetně zástupce Ministerstva školství a národní osvěty. Mezi účastníky byli i ředitelé obou škol: Jiřina Vamberová a František Žahourek.

V roce 1931 byla před školou odhalena bronzová socha T. G. Masaryka od akademického sochaře Josefa Fojtíka. Modelem mu stál sám prezident. Socha byla v roce 1940 odvezena a pravděpodobně roztavena.

Na podzim 1938 se ve školní budově ubytovalo německé vojsko a brzy se školy dostaly pod německou správu. Do budovy byly postupně umisťovány německé školy, takže všichni žáci museli být přesunuti do prostor gymnázia. V dívčí škole sídlil během války i KLV Lager a byli zde ubytováni uprchlíci z válečného pásma. Přechodně zde sídlila i Hitlerova mládež nebo německý polní lazaret. V květnu 1945 se zde ubytovala Rudá armáda, čs. vojenské jednotky a Rusové, kteří se vraceli z koncentračních táborů. Po uvolnění škol a důkladném úklidu začala v září 1945 opět řádná výuka.

V roce 1952 byla před školou odhalena nová socha Partyzána, kterou zhotovil sochař Jaroslav Zelený, přestože poličští občané začali organizovat sbírku na novou sochu T. G. Masaryka. Návrat jeho sochy ale neumožnila tehdejší politická situace.

Do roku 1953 byla škola rozdělena na Střední školu dívčí a chlapeckou. V letech 1953 –1959 nesla škola název Osmiletá střední škola v Poličce, v roce 1959 – 1961 Devítiletá střední škola a od roku 1961 Základní devítiletá škola. V budově vedle sebe existovaly dlouhá léta 2 základní devítileté školy. II. ZDŠ vznikla jako součást Střední všeobecně vzdělávací školy v budově gymnázia. Později se přesunula do Masarykovy školy. Tam působila do roku 1986, kdy byla přestěhována do nového objektu na Švermově ulici. Dnes Základní škola Na Lukách. Ve školním roce 1980/1981 mění škola opět svůj název, tentokrát na 1. základní škola, o rok později žáci opět vycházejí z osmého ročníku a v roce 1986 přibývá do názvu Základní škola, nábřeží J. Fučíka.

Po roce 1989 nese škola opět jméno prvního československého prezidenta, Masarykova základní škola Polička, který jí byl navrácen výnosem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 7. března 1990. Od roku 1993 plní žáci opět povinnou devítiletou docházku. O něco později se vrátila i socha T. G. Masaryka, tentokrát od akademického sochaře M. Moravce. Socha byla odhalena 28. října 1996, tedy v den 65. výročí odhalení první sochy.

V roce 1973 byl přistaven jako součást tehdejší I. ZDŠ nový školní pavilon s prostory pro dvě třídy, školní družinu a dílnu. Po jeho současné rekonstrukci je v budově umístěno šest tříd, pět oddělení školní družiny a zázemí pro pedagogické pracovníky. Budova má plynovou kotelnu, nová plastová okna a zateplení obvodového pláště a stropů.

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 22 | Včera: 43 | Týden: 65 | Měsíc: 1057 | Celkem: 304681