VOLBA POVOLÁNÍ

Naše škola klade velký důraz na kariérové poradenství – tedy přípravu žáků k volbě budoucího povolání. Základní profesní orientaci žákům umožnil předmět Svět práce – výchova k volbě povolání zařazený do ŠVP ZV v osmém a devátém ročníku. 

Bohužel v loňském i letošním roce není možné vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnit tradiční  listopadovou přehlídku středních škol přímo na naší škole, proto doporučujeme vycházejícím žákům a jejich rodičům návštěvu středních škol v rámci dnů otevřených dveří. Jejich termíny najdete na webových stránkách škol. Informace o průběhu přijímacího řízení najdete na našich stránkách – Pro rodiče – přijímací řízení – 9. ročník.

Škola opět zakoupila licencovaný program firmy Databox, který žákům i jejich rodičům umožňuje individuální testování přímo doma prostřednictvím portálu www.proskoly.cz

Vážení rodiče,

vaše děti, ale spolu s nimi i vás, čeká v nejbližší době konečné rozhodnutí o formě jejich dalšího vzdělávání. Dovolte, abychom vám touto cestou poskytli několik informací.

Kterou školu zvolit?

Rozhodnutí, pro budoucí život vašeho dítěte mnohdy zásadní, je třeba samozřejmě promyslet a nenechávat je na poslední chvíli. Je důležité získat dostatek informací o vytipovaných školách a zvážit všechna „pro a proti“, zejména předpoklady dítěte pro daný obor, jeho zájem, zdravotní dispozice, náročnost studia, perspektivu oboru, nákladnost studia a vaše finanční možnosti (školné, ubytování, dojíždění), atd.

Zvláště důležitým hlediskem je možnost uplatnění na trhu práce po skončení studia. Trh práce se v poslední době velmi dynamicky vyvíjí a velmi žádány jsou řemeslné profese, technické a zdravotnické obory. Vznikají i úplně nová povolání (www.nsp.cz) Některé druhy studia nabízejí i možnost udělení stipendia.

Kde získat informace?

 1. Základní škola - k dispozici jsou přehledy škol a propagační materiály škol (žáci obdrželi Atlas školství s přehledemvšech škol v Pardubickém kraji)
  - informace získáte i od výchovné poradkyně, která se vám bude individuálně věnovat po předchozí domluvě nebo od třídního učitele
 2. Internetové stránky - k  volbě studijního oboru a budoucího povolání
  http://portal.mpsv.cz- přehled všech středních škol v ČR
  www.klickevzdelani.cz  - informační portál Pardubického kraje.
  www.infoabsolvent.cz- orientace v možnostech absolventu ZŠ i SŠ, testy, přehledy,…
  www.atlasskolstvi.cz- školy a obory SŠ v ČR
  www.nsp.cz – národní soustava povolání
  www.proskoly.cz - individuální testy zakoupené školou, konkrétní informace a hesla mají všichni žáci
 3. Jednotlivé střední školy - pořádají „Dny otevřených dveří“ – zpravidla je možné prohlédnout si školu a její zázemí a podrobněji se informovat o možnostech studia
  - poskytují informace na webových stránkách i v tištěných materiálech
 4. Informační a poradenské středisko Úřadu práce Svitavy
  - poskytuje nejúplnější informace o všech SŠ v celé republice a o aktuální situaci na trhu práce
  - možnost dohodnout si individuální konzultaci
 5. PPP ve Svitavách – nabízí testy studijních předpokladů a případně i individuální konzultace s psychologem.

Správnost výběru zvoleného oboru je možné konzultovat s pediatrem (možné zdravotní omezení žáka). 

Přijímací řízení - nejnovější informace a termíny najdete v sekci - PRO RODIČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 9. ROČNÍK

Veškeré další informace ráda poskytnu v dohodnutém termínu.

Božena Kaprasová
výchovná poradkyně

Copyright © 2022 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 7 | Včera: 31 | Týden: 214 | Měsíc: 839 | Celkem: 274728