VOLBA POVOLÁNÍ

Naše škola klade velký důraz na kariérové poradenství – tedy přípravu žáků k volbě budoucího povolání. Základní profesní orientaci žákům umožnil předmět Svět práce – výchova k volbě povolání zařazený do ŠVP ZV v osmém a devátém ročníku. 

Bohužel v loňském i letošním roce není možné vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnit tradiční  listopadovou přehlídku středních škol přímo na naší škole, proto doporučujeme vycházejícím žákům a jejich rodičům návštěvu středních škol v rámci dnů otevřených dveří. Jejich termíny najdete na webových stránkách škol. Informace o průběhu přijímacího řízení najdete na našich stránkách – Pro rodiče – přijímací řízení – 9. ročník.

Škola opět zakoupila licencovaný program firmy Databox, který žákům i jejich rodičům umožňuje individuální testování přímo doma prostřednictvím portálu www.proskoly.cz

Vážení rodiče,

vaše děti, ale spolu s nimi i vás, čeká v nejbližší době konečné rozhodnutí o formě jejich dalšího vzdělávání. Dovolte, abychom vám touto cestou poskytli několik informací.

Kterou školu zvolit?

Rozhodnutí, pro budoucí život vašeho dítěte mnohdy zásadní, je třeba samozřejmě promyslet a nenechávat je na poslední chvíli. Je důležité získat dostatek informací o vytipovaných školách a zvážit všechna „pro a proti“, zejména předpoklady dítěte pro daný obor, jeho zájem, zdravotní dispozice, náročnost studia, perspektivu oboru, nákladnost studia a vaše finanční možnosti (školné, ubytování, dojíždění), atd.

Zvláště důležitým hlediskem je možnost uplatnění na trhu práce po skončení studia. Trh práce se v poslední době velmi dynamicky vyvíjí a velmi žádány jsou řemeslné profese, technické a zdravotnické obory. Vznikají i úplně nová povolání (www.nsp.cz) Některé druhy studia nabízejí i možnost udělení stipendia.

Kde získat informace?

 1. Základní škola - k dispozici jsou přehledy škol a propagační materiály škol (žáci obdrželi Atlas školství s přehledemvšech škol v Pardubickém kraji)
  - informace získáte i od výchovné poradkyně, která se vám bude individuálně věnovat po předchozí domluvě nebo od třídního učitele
 2. Internetové stránky - k  volbě studijního oboru a budoucího povolání

  https://www.mpsv.cz/ - portál Ministerstva práce a sociálních věcí
  https://www.atlasskolstvi.cz/ - portál umožňuje snadné vyhledávání škol od základních až po vysoké, přináší aktuální informace o studijní nabídce, oborech, přijímacím řízení apod.
  https://infoabsolvent.cz/ - pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy
  https://nsp.cz/ - databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí
  https://www.klickevzdelani.cz/ - školský portál Pardubického kraje
  https://www.proskoly.cz/ - výukové testy, sociometrické dotazníky, pracovní listy, kvízy a formuláře pro mateřské, základní a střední školy
  https://www.stredniskoly.cz/ - katalog středních škol v České republice
  https://vzdelavaniaprace.cz/- přehled příležitostí v oblasti práce a vzdělávání
  https://www.mujzivotposkole.cz/ - aplikace pro žáky základních a středních škol i pro pedagogy a výchovné poradce, poskytuje aktuální informace z trhu práce

 3. Jednotlivé střední školy - pořádají „Dny otevřených dveří“ – zpravidla je možné prohlédnout si školu a její zázemí a podrobněji se informovat o možnostech studia
  - poskytují informace na webových stránkách i v tištěných materiálech
 4. Informační a poradenské středisko Úřadu práce Svitavy
  - poskytuje nejúplnější informace o všech SŠ v celé republice a o aktuální situaci na trhu práce
  - možnost dohodnout si individuální konzultaci
 5. PPP ve Svitavách – nabízí testy studijních předpokladů a případně i individuální konzultace s psychologem.

Správnost výběru zvoleného oboru je možné konzultovat s pediatrem (možné zdravotní omezení žáka). 

Přijímací řízení - nejnovější informace a termíny najdete v sekci - PRO RODIČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 9. ROČNÍK

Veškeré další informace ráda poskytnu v dohodnutém termínu.

Zdeňka Hostašová
výchovná poradkyně

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 25 | Včera: 17 | Týden: 25 | Měsíc: 313 | Celkem: 305203