Pasování na školáky

Vrstevnický program 1. a 9. tříd

Letošní třicáté září bylo pro naše nejmladší žáčky výjimečným dnem. Proběhlo totiž v tělocvičně naší školy slavnostní pasování prvňáčků do cechu školáckého. Děti nastoupily po třídách se svými patrony z 9. tříd, kteří jim byli velikou oporou.

Žáčci společně zarecitovali naučenou básničku a potom byli jmenovitě představeni a dostali slavnostní listinu, ve které je zapsáno, jaká pravidla má správný školák dodržovat. Noví školáci slíbili, že se budou snažit být vzornými školáky a budou se těmito pravidly řídit. Jejich patroni z devátých tříd je budou v průběhu první třídy při dalších společných akcích v jejich snaze podporovat a pomáhat jim.

Podzimní tvoření v 2.B

Využili jsme pěkného podzimního počasí a vydali se na vycházku do parku a okolí školy. Všímali jsme si změn v přírodě a poznávali listnaté a jehličnaté stromy. Našli a pozorovali jsme také spoustu hub. Zároveň jsme sbírali zajímavé listy, klacíky, šišky, žaludy a kaštany a vytvářeli z nich na školní zahradě podzimní skřítky a domečky pro ně. Zbylé přírodniny využijeme při dalším učení a tvoření ve třídě.

Netradiční aktovka 

20220907 114948Na začátku nového školního roku se dětem do školy moc nechtělo. Tak jsme si vyučování trochu ozvláštnili. Děti dostaly za úkol vymyslet zavazadlo, které jim nahradí aktovku. Pochvalu za nápady si zaslouží všichni.

5.A

UČÍME SE VENKU

Včeličky z 1.C si na naší školní zahradě procvičovaly učivo z matematiky, českého jazyka a zároveň si pojmenovávaly přírodniny z tamních keřů a stromů, které jsou na podzim tak krásně barevné! Pokud počasí dovolí, určitě se opět vydají bádat a pracovat na naši krásnou výukovou zahradu.

Přespolní běh 2022

Stalo se již tradicí, že sportovní soutěže zahajuje na začátku nového školního roku mezi žáky tak „oblíbený“ přespolní běh. Letos tomu nebylo jinak. Ve středu 14.9. mohli mladí sportovci porovnat běžecké síly s ostatními školami z obvodu v poličském lesoparku Liboháj za velmi deštivého počasí.

Ti nejlepší postoupili a o týden později boje zopakovali již na okresní úrovni, kam se probojovala dvě naše dívčí družstva z druhého stupně. I zde – v okresním kole – se naši svěřenci neztratili. Za zmínku jistě stojí famózní výkon Barči Groulíkové a Andrei Kantorové, které se umístily na prvním a druhém místě.

Díky těmto výkonům postoupilo celé družstvo starších dívek do krajského kola, které se konalo v Hlinsku. Zde se našim svěřenkyním opět dařilo, když celý závod ovládla naše Lucie Jílková a týmu o jediný bod uteklo republikové finále.

Všem našim zúčastněným reprezentantům gratulujeme k odvedeným výkonům!

Lucie Jílková na Mistrovství republiky žáků v atletice

Lucie vybojovala bronzovou medaili v běhu na 1500 m překážek. Ačkoli je věkem teprve v kategorii mladších žákyň, dokázala se prosadit mezi staršími žákyněmi, tj. dívkami o 2 - 3 roky staršími. Velmi těsně jí unikla nominace na Mezistátní utkání U16.

 

Návštěva v knihovně 2.C

20220914 103953Jelikož se žáci třídy 2.C v loňském roce naučili všechna písmenka, mohli nyní navštívit program Městské knihovny Polička. Poznali, jak se v prostorách dětského oddělení orientovat a zkusili si sami vyhledat několik knih. Od pracovnice knihovny dostali přihlášky. Jistě se z dětí stanou pilní čtenáři.

Logická olympiáda - pozvánka

Rádi bychom pozvali žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.

KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2022.  Registrovat se můžou i učitelé, uživatelský profil vám umožňuje přehled o přihlášených žácích a studentech i o jejich výsledcích v soutěži.

Krajská kola se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 28. listopadu 2022.

Další informace o Logické olympiádě 2022 a důležité termíny jsou uvedeny na webu soutěže a také v přiloženém PDF souboru.

Vaše dotazy rádi zodpoví členové organizačního týmu. Těšíme se na naši spolupráci a přejeme Vašim žákům v soutěži mnoho úspěchů.

zs masarykova florbal

Sportovní den 1.A + 9.A

V pátek 24. 6. 2022 jsme připravili na kurtech u sokolovny pro 1.A sportovní den. Prvňáci byli velmi šikovní v různých individuálních i týmových hrách. Připomněli jsme jim, že při sportu může dojít i k úrazům a seznámili jsme je se základy zdravovědy. Po připraveném programu jsme prvňáky poslali na hřiště plážového volejbalu, kde si našli vlastní zábavu. 

Nakonec byli všichni oceněni medailemi, které jsme vlastnoručně vyráběli. Společné dopoledne jsme si moc užili.

žáci 9.A

Přírodovědný program 4.C

V průběhu čtvrté třídy jsme v přírodovědě poznávali jednotlivé ekosystémy, seznamovali jsme se s rostlinami a živočichy, kteří v nich žijí, četli jsme knihy o přírodě, dívali se na videa a chodili na tematické vycházky. Naše pozorování jsme v červnu zakončili přírodovědným bádáním s paní Marcelou Feltlovou, která za námi dorazila do školy. S programem jsme nemuseli nikam daleko cestovat, využili jsme ke zkoumání blízké okolí školy a přírodovědné tabule umístěné na školní zahradě. Sbírali jsme různé zástupce hmyzu, které jsme pozorovali lupou. Zkoumali jsme na listech domečky žlabatky, pozorovali jsme první obyvatele hmyzího domečku a v závěru jsme zblízka prozkoumali i zástupce plžů. Program jsme si moc užili a těšíme se na viděnou v dalším školním roce!

Žáci 4.C a jejich třídní učitelka

Copyright © 2022 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 33 | Včera: 43 | Týden: 185 | Měsíc: 260 | Celkem: 279795