KET FOR SCHOOLS  

IMG 2082V sobotu 15.12.2018 vybraní žáci z 9.A a jedna žákyně z 9.C skládali v Brně mezinárodní jazykovou zkoušku v angličtině KET FOR SCHOOLS. Tato zkouška se skládá ze tří částí: writing and reading, listening a speaking. Na tuto zkoušku se připravovali pravidelně hodinu týdně navíc od šestého ročníku. V běžných hodinách angličtiny plnili navíc různé úkoly a cvičení, které rozšiřovaly jejich znalosti a schopnost komunikovat v angličtině. Strávili spoustu času studiem různých materiálů, poslechů a konverzace. Jejich obrovské úsilí se nakonec vyplatilo, neboť všichni žáci zkoušku úspěšně složili. 6 žáků dosáhlo požadované jazykové úrovně A2, 3 z nich dokonce za vynikající výsledek získali úroveň B1. Všem žákům velice blahopřejeme.

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 30.1.2019 se konalo okresní kolo matematické olympiády Z5 a Z9. S náročnými úlohami si dobře poradili i žáci naší školy. V 5. ročníku obsadil 3. místo Lukáš Feltl, 4. místo Rozálie Tobiášová a 7. místo Vojtěch Král. V 9. ročníku vybojoval 2. místo Jáchym Tengler. 3. místo Anežka Vargová a 6. místo Michal Jílek. Všichni jsou žáky 9.A.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme. Jáchymovi a Anežce držíme pěsti v krajském kole MO.

Kabinet matematiky

DOD 2019Masarykova ZŠ Polička

pořádá 14. 3. 2019 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Přijďte se seznámit s naší školou dopoledne od 10 do 11 h, odpoledne od 14 do 15.30 h.

Nový projekt Masarykovy základní školy Polička

Na základě výzvy MŠMT ČR – Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – se naše škola zapojila do projektu finanční podpory škol a školských zařízení pod názvem Moderní formy výuky II. Tento projekt zahajujeme od 1. 2. 2019 a bude postupně realizován během dvou let, tedy do 31. 1. 2021. Je koncipován pro základní školu a školní družinu.

Cílem tohoto projektu je především:

  • podpora společného vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů
  • personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog)
  • další vzdělávání pedagogů (např. v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, využití ICT, v oblasti cizích jazyků, polytechnických znalostí, v osobnostním a sociálním rozvoji atd.)
  • výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • spolupráce s rodiči a veřejností
  • propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky (projektové dny)
  • pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem (doučování)
  • zájmové kluby (angličtina, robotika, deskové hry, badatelský klub – Broučci)

Konkrétní aktivity, jejich rozsah, podmínky a  možnosti přihlášení Vašich dětí nyní naši pedagogové připravují a budou Vám postupně nabízet. Přihlášení dětí je závazné a je nutné, aby vybranou aktivitu po přihlášení pravidelně navštěvovaly. Účast na aktivitách je bezplatná.

Krajské kolo - šachy

Ve středu 23. ledna 2019 se konalo krajské kolo přeboru v šachu ve Svitavách v kulturním domě Fabrika. Naši školu reprezentovalo družstvo: Pavel a Petr Bouškovi ze 3.C, Michal Kössler ze 3.B a Adam Šafář z 2.B. Chlapci vybojovali 5. místo z osmi zúčastněných družstev. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších šachových partiích.

Sportovní lezení 2019

imageresizeV pátek 18.ledna 2019 se konalo okresní kolo v lezení na umělou stěnu v základní škole Na Lukách v Poličce. Naši školu reprezentovali po umístění v oblastním kole: Zuzana Stodolová, Adéla Biberlová, Marie Mourová a Tomáš Mlynář. 

Největší úspěch zaznamenala Zuzka Stodolová z 5.C, která se umístila v rychlosti i obtížnosti na 1. místě ve své kategorii. Adéla Biberlová z 5.A byla na 2. místě v rychlosti. Marie Mourová z 9.A obsadila 2. místo v rychlosti i obtížnosti. Tomáš Mlynář z 9.A skončil na 5. místě v rychlosti i obtížnosti. Všem blahopřejeme!!

V obchodě – počítáme a hospodaříme

p1240075K učivu Světa poznání o výrobcích a zboží, učivu Matematiky, Českého jazyka a Výtvarných činností si žáci 3.B připravili projektový den V obchodě. Sami si připravili a navrhli mince a bankovky v oboru do 1000, ve skupinkách si připravili svůj obchůdek se zbožím i pokladnou. Měli také možnost si v bance Spořínek ukládat a vybírat své peníze. Za předem stanovených podmínek měli možnost si peníze v bance i půjčovat. Na závěr si každý obchodník vypočítal, kolik uspořil a jaký zisk má, a nebo kolik prodělal. Děti hospodařily velmi rozumně, spořily a většina z nich měla i malý zisk. Od Bankéře banky Spořínek si vysloužily pochvalu. Momentky ve fotogalerii:

-sm-

Lyžařský kurz 2019

IMG 20190122 093814Posíláme pozdrav z hor, krásné počasí a úsměv na rtech nás neopouští. Dětem se nestýská ani po domově, ani po škole, proto jsme se rozhodli, že si pobyt prodloužíme. Zdraví učitelé 😉

Velký úspěch dějepisu

Žáci 9.A Daniel Prchal a Tomáš Kocanda se ve středu 16. ledna zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády na gymnáziu ve Svitavách. Podali velmi dobrý výkon. Dan skončil na 1. místě a bude nás v březnu reprezentovat v krajském kole v Pardubicích, Tomáš se umístil na pěkném 5. místě. Děkujeme a blahopřejeme.

Kabinet D

MOUDRÉ SOVIČKY

img 4585img 4699img 4298img 4711V tomto projektu sovičky doprovázely děti 2.C všemi vyučovacími hodinami. Přibližně měsíc se děti věnovaly tomuto projektu, který ukončily kompletací pracovních listů, obrázků a výrobily si sovičkovou knihu. Dozvěděly se nové informace ze života sov i s názornými ukázkami na besedě s naší paní ředitelkou. Sovičky si také ušily a vyplnily sušenými bylinkami. Naučily se básničky, písničky, přečetly mnoho textů, cvičily jógu, hrály hry, malovaly, to vše se soví tématikou. Věřím, že projekt děti nejen bavil, ale zanechal v nich i vědomosti a dovednosti, které v životě uplatní. Děkujeme všem, kdo se na projektu podílel, především paní ředitelce a Kristýnce Laškové za sovičkové dárečky. Více ve fotogalerii: 

JV

Učíme se s odborníky

V rámci prevence kriminality mládeže navštívili žáci třídy 3.C policejní služebnu Policie ČR v Poličce. Por. Bc. Zeman připravil pro žáky zajímavou besedu o práci policie spojenou s prohlídkou služebny a policejního auta.

Copyright © 2019 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 9 | Včera: 107 | Týden: 9 | Měsíc: 1309 | Celkem: 143140