Dějepisná olympiáda - okresní kolo

V pátek 15. ledna proběhlo okresní kolo olympiády z dějepisu, letos poprvé online formou. Téma letošního ročníku je "Labyrintem barokního světa 1556 - 1781". S obsáhlým a náročným tématem se celkem úspěšně potýkala 3 děvčata z devátých ročníků a skončila v první polovině výsledkové listiny. Byla to Anna Putnarová 9. A, Eva Kašparová 9.C a Karolína Tichá 9.B. Nejlépe dopadla Anička na 11. místě. Děkujeme děvčatům za dobrou reprezentaci naší školy.

Kabinet dějepisu

Matematická olympiáda 5. ročník

V letošním školním roce 2020/21 se základního kola MO Z5 zúčastnilo 23 žáků z 5.A., 5.B, 5.C naší školy. Nejlepších výsledků dosáhla děvčata: Adéla Nguyen 33 bodů (5.B), Klára Lichtágová 31 bodů (5.B) a Zuzana Horáčková 30 bodů (5.A). I vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejnáročnějších soutěží pořádaných pro žáky, gratulujeme všem zúčastněným dětem a postupujícím do okresního kola MO držíme pěsti.

Kabinet matematiky

Vykonávání péče o děti vybraných pracovníků za nouzového stavu na základě opatření hejtmana Pardubického kraje

Na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 29. 12. 2020 mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníky ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
– pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci České pošty, s.p.,

požádat o péči o dítě ve věku od 3 do 10 let v Základní škole Na Lukách Polička, se sídlem Švermova 401, Polička. V případě zájmu volejte v pracovní dny na telefon 732 422 727 nebo 461 722 203 a nebo pište na email .

Dle naplněnosti určené kapacity Základní školy Na Lukách Polička budou péči dle potřeby následně zajišťovat další určené organizace. Kvůli podrobnějším informacím sledujte webové stránky základní školy http://zsnalukach.cz nebo kontaktujte pracovníky telefonicky. Průběžně budou informace zveřejňované i na webových stránkách města Poličky.

Matematický klokan 2020

V letošním školním roce jsme se zapojili do Matematického klokana formou online. Samostatně tak pracovalo 195 našich žáků z domova po dobu 60 minut a vyplňovalo 24 různě náročných úkolů. Maximální počet bodů v dané kategorii byl 120. V kategorii Klokánek se umístil na 1. místě: Stanislav Urban (97 bodů) z 6.A, o 2. – 4. místo se dělí Jana Kadeřábková z 6.C, Marek Klouzal a Dominika Hegerová z 6.A (každý 95 bodů). V kategorii Benjamín patří 1. místo Václavu Šafářovi z 8.A (111 bodů), 2. místo Markétě Dospíšilové ze 7.A (79 bodů) a 3. místo Martině Dalíkové ze 7.A (77 bodů). V kategorii Kadet získali 1. – 2. místo Adam Havlík a Jan Kaša (98 bodů), 3. místo Štěpán Klusoň (88 bodů). Všichni tři jsou žáky 9.A. Gratulujeme k dosaženým výsledkům!

Kabinet matematiky.

Domácí fyzikální pokusy

Neustále všichni hledáme způsoby, jak udělat distanční výuku zábavnou a nějak ji zpestřit.

Naši žáci ze 7.D , 8.A a 9.C se velice aktivně zapojili do distanční výuky svými domácími pokusy. Zadání je vždy srozumitelné, potřebují pouze jednoduché pomůcky, které i v této době najdou doma. Sedmáci pracovali s těžištěm těles, vyzkoušeli si, jak funguje jejich těžiště, osmáci pozorovali difuzi a tepelné proudění kapalin. Všechny musím pochválit, s jakým nadšením se úkolů zhostili. Nestačím se divit, jaké máme ve škole skvělé kreativce, kameramany, moderátory, zvukaře a režiséry v jednom.

Nejvíce mě však šokovali deváťáci, s jakou rychlostí splnili úkol k tématu využití elektromagnetické indukce. Nejprve si poslechli na videu, jak funguje elektrická kytara a potom vyhledávali rockové písničky s kytarovým sólem. Oprava tohoto úkolu pro mne byla příjemným zážitkem. Díky deváťákům jsem si poslechla skvělý rockový koncert doma z gauče. Děkuji všem žákům z 9.C.

MR

Informace školní jídelny - změna

Vzhledem k tomu, že u strávníků nejsou k třídám zařazeny A, B, C, D skupiny, nevíme ve kterém týdnu bude určitý žák chodit do školy. Také ne všechny děti z družin půjdou na oběd. Proto si rodiče musí samostatně hlásit obědy telefonicky nebo přes www.STRAVA.cz

Jana Žďárová

Zprávy z Cestovní kanceláře ČR

jesenikyV září jsme si v naší třídě IV. B zřídili vlastivědnou cestovní kancelář. Navázali jsme tak na loňskou „prvoukovou“ cestovku Sluníčko, se kterou jsme procestovali Poličku a její okolí.

Kluci a děvčata se změnili na průvodce po ČR, vytvořili velké barevné plakáty plné fotografií a pohledů. Při školním vyučování jsme stihli procestovat všechny kraje ČR, jejich zajímavá místa a krajská města. Nejvíce jsme se věnovali našemu Pardubickému kraji. Výlety do jednotlivých pohoří pořádáme nyní - v mimořádné situaci při online výuce. Hodiny se tak proměňují v besedy o cestovatelských zážitcích malých cestovatelů.

Až se vrátíme do školy, uspořádáme výstavu, na kterou vás rádi pozveme.

Za CK ČR  Ju

Olympiáda z dějepisu

Dne 24. listopadu proběhlo poprvé školní kolo olympiády z dějepisu na dálku. Žáci dostali zadání e-mailem a měli 90 minut na vypracování. Odvážných bylo 12 žáků z 8. a 9. tříd. Téma letošního 50. ročníku je "Labyrintem barokního světa 1556 - 1781". Okresní kolo se uskuteční v lednu a bude ho organizovat Gymnázium Svitavy. Uvidíme jakou formou bude soutěž probíhat. Výsledky: 1. místo Eva Kašparová z 9.C, na 2. místě Anna Putnarová z 9.A a Karolína Tichá z 9.B.Všem účastníkům děkuji za účast a velmi dobré výkony.

PV

Němčina online 9.A

01V rámci distanční výuky jsme si oživili hodinu němčiny v 9.A a žáci si měli připravit něco typického pro německy mluvící země, tedy pro Rakousko, Německo a Švýcarsko. Tak se nám sešly několikrát grilované klobásy, Mozartovy koule, ale i Wiener Schnitzel, Wiener Kaffee, Sacher nebo štrůdl, bavorské vdolečky, preclíky a dezert jablka v pivu. Ale objevily se i zajímavosti jako hrnec na fondue, Audi, bible v němčině, Alpy a karneval v Basileji. Všichni žáci se vzorně připravili a předali nám informace i v němčině. Při hodině jsme si pustili i ukázku jódlování a rakouské dechovky.

PV

Přírodovědný klokan

cartoon kangaroo vector 18853426Dnes, tj. 4.11.2020, se v naší škole konal Přírodovědný klokan, který je určen pro žáky osmých a devátých ročníků. Zde si žáci mají možnost porovnat své znalosti z matematiky a přírodovědných předmětů, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie, se svými vrstevníky v rámci okresu Svitavy, Pardubického kraje.

Do této soutěže se zapojilo 53 žáků naší školy. Nejlepších výsledků dosáhli: Adam Havlík 81 bodů (1. místo), Matyáš Boštík 71 bodů (2. místo) a Viktor Olšinár 69 bodů (3. místo).

Blahopřejeme! Kabinet matematiky

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Vysledkova_listina_PK_2020_okr_ Svitavy_Masarykova_ZS_Polička.pdf)Výsledková listina[ ]248 kB

Vykonávání péče o děti a mládež vybraných pracovníků za nouzového stavu na základě opatření hejtmana Pardubického kraje 

Na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 13. 10. 2020 a jeho následných dodatků mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s.p., požádat o péči pro dítě ve věku od 3 do 10 let v Masarykově základní škole Polička, se sídlem nábř. Svobody 447, Polička.

V případě zájmu volejte v pracovní dny na telefon 734 851 398 nebo 461 725 529 a nebo pište na email .

Dle naplněnosti určené kapacity Masarykovy základní školy Polička budou péči dle potřeby následně zajišťovat další určené organizace. Kvůli podrobnějším informacím sledujte webové stránky základní školy www.zsmaspolicka.cz nebo kontaktujte pracovníky telefonicky. Průběžně budou informace zveřejňované i na webových stránkách města Poličky. 

Copyright © 2021 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 2 | Včera: 109 | Týden: 672 | Měsíc: 2647 | Celkem: 222640