Plavecký výcvik

V průběhu 5 týdnů si naši žáci s nadšením a úsměvem užívali výuky plavání. Naučili se základním prvkům plaveckých stylů, zkoušeli správně pracovat s dechem.

Odměnou po vytrvalém plavání v různých obměnách byla lákavá teplota vířivky, pro odvážné nabídka skoků do vody a další mokrá zábava. Těšíme se na příští rok.

tř. uč. 2.A a 2.C

Cestujeme vesmírem - 5.A

Předvánoční čas jsme si zpestřili "zkoumáním vesmíru". V matematice jsme počítali vesmírné vzdálenosti a objevovali souhvězdí. V českém jazyce jsme jako astronauti dovyprávěli nedokončený sci-fi příběh z dobrodružné cesty vesmírem lodí S.T.Y. 3. Zajímavé bylo i získávání informací z encyklopedií a dokumentů v hodinách přírodovědy. S nafukovacími balónky jsme modelovali Sluneční soustavu, kterou jsme nakonec umělecky ztvárnili v hodině výtvarných činností.

I cvičit se dá online

V pátek 10. prosince se žáčci 1.C do školy moc těšili, věděli, že je čeká překvapení. Po třetí vyučovací hodině zasedli a čekali, až se spolužáci z 9.C připojí. Prvňáčci deváťáky přivítali potleskem a začala hodina tělocviku online. Jak hodina vypadala z pohledu deváťáků?

V pátek 10. prosince jsme se podruhé online spojili s našimi kamarády z 1.C. Jelikož má naše třída blízko ke sportu, tak jsme si pro naše prvňáčky připravili sportovní hodinu. Nejdříve jsme se společně rozcvičili, poté jsme děti naučili novou hru „Evoluce“ a byli jsme rádi, že děti hra zaujala. Další aktivitou byla ukázka sportů a byli jsme překvapeni, že skoro všechny sporty děti poznaly.

Na závěr jsme dětem nachystali otázky ze sportu a zde prvňáčci předčili naše očekávání, když nám odpověděli na většinu připravených otázek. Jelikož byly děti šikovné a snaživé, tak jsme si pro ně připravili čokoládové medaile, které jim paní učitelka ke konci hodiny předala. Všichni v těchto aktivitách obstáli a stali se tak našimi vítězi.

Byla to moc příjemná sportovní chvilka a my bychom chtěli poděkovat paní učitelce, paní asistentce a především dětem za příjemnou spolupráci, ve které bychom chtěli i nadále pokračovat.

9.C

Plujeme od písmenek ke slabikám a ještě dál...

První prosincový den byl také prvním dnem, kdy prvňáčci nejen z 1.D poprvé nahlédli do svých slabikářů. Po slavnostním předání a odemčení slabikáře se k prvňáčkům do třídy pomocí kamer připojili deváťáci, kteří měli pro děti nachystané ukázky z knih. Zazněly dokonce i verše básní a na závěr i písně.
Na konci výuky byl právě vrstevnický program dětmi hodnocen jako nejlepší část dne. Za připojení a připravený program deváťákům moc děkujeme.

Čertovský den

V den sv. Mikuláše, na hodině speciálně pedagogické péče, děti pracovaly, tak trochu, „čertovsky“. Z „Čertovské pohádky“ zjistily, proč jsou čerti umounění umouněnci a proč je v noci tma. Při pohybové písničce rozhýbaly kosti a posílily svaly. Seznámení s pořekadly na čertovské téma bylo, pro ně, též velmi zábavné. S pomocí skládaček a obrázků na dané téma si procvičily paměť, zrakové a sluchové vnímání. Závěr hodiny byl vyplněn, podle vzoru čertů, oblíbenou karetní hrou. Děti si za splněné úkoly odnesly malou odměnu a úsměv v jejich tvářích byl zase odměnou pro mě.

SLAVNOST SLABIKÁŘE 1.C

První prosincový týden měl v prvních třídách slavnostní atmosféru. Žáčci třídy 1.C se spojili online se svými patrony v 9.C a za jejich podpory přijali od vyučující novou učebnici – slabikář, který si slavnostně odemkli. Paní učitelka, paní asistentka a dvě deváťačky je seznámily s knihou, kterou ony jako děti měly nejraději. Malí čtenáři se již těší na dobu, kdy budou znát všechna písmenka.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE V 1.A

Dne 1. prosince se žáci z 9.A na základě školního projektu „DEVÁŤÁCI A PRVŇÁCI JSOU KAMARÁDI“ spojili s dětmi z 1.A v 9.00 hod. přes classroom. Dívky Martina a Katka představily jejich třídu a všichni zavzpomínali na své začátky. Poté si deváťáci přidělili role z knihy Josefa Čapka: Povídání o pejskovi a kočičce a přečetli úryvek – Jak to bylo o vánocích. Po skončení si žáci povídali s prvňáčky, jaké znají pohádky. Děti se pochlubily deváťákům pamětním listem a kouzelným klíčem k otvírání pohádek, který jim slavnostně předala paní asistentka Lenka Korečková. Deváťáci oznámili prvňáčkům, že pro ně chystají malé vánoční překvapení. Spokojenost panovala na obou stranách. A teď už s chutí do Slabikáře. Hodně štěstí prvňáčci!

Třídní učitelka 1.A

Školní kolo Pythagoriády

kapitolinischer pythagoras adjustedLetošní školní kolo Pythagoriády proběhlo již v měsíci listopadu a to ve čtyřech kategoriích určených pro 6. – 9. ročník. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: v 6. ročníku 1. – 2. místo obsadili Adéla Fliedrová a Jaroslav Jaška, v 7. ročníku 1. – 2. místo získali Radim Totušek a Stanislav Urban, v 8. roč. 1. – 2. místo obsadily Martina Dalíková a Markéta Dospíšilová a 3. – 5. obsadili Tomáš Jílek, Filip Nunvář a Tomáš Pechanec. V 9. ročníku nejvíce bodovali Martina Kocandová a Václav Šafář. Blahopřejeme!

Kabinet matematiky

Co se děje v 1.D?

Námořníci z 1.D toho od září již mnoho zažili. Nejdříve navštívili Grónsko, kdy se museli vybavit teplým oblečením do nelehkých podmínek. Následně se z nich stali Indiáni, kdy luštili písmo, tančili kolem ohně a zvládli splnit indiánskou únikovku. A po krátké distanční výuce se třída 1.D zaplnila postavami v kostýmech, jelikož děti měly opožděný Halloweenský den.
Děti se do aktivit naplno zapojily a vše si společně užily.

Prvňáci a deváťáci jsou kamarádi 9.B + 1.B, D

Dne 1.12.2021 se žáci 9.B setkali on-line s žáky 1.B a 1.D. Prvňáčci deváťákům vyjmenovali všechna písmenka, která se již naučili, na krku měli klíč k otvírání slabikáře a dvě žákyně měli odvahu již přečíst pár vět ze své oblíbené knížky.

Žáci deváté třídy si pro prvňáčky přichystali také své oblíbené knížky z dětství, které rádi s rodiči četli. Přečetli jim úryvek z knihy Pejsek a kočička od Josefa Čapka, kterou jim děti vybrali. Deváťáci zavzpomínali, jak četli ze slabikáře a prvňáčci se těšili, až si budou moci číst sami.

Byla to příjemně strávená společná chvíle.

INDIÁNSKÝ DEN V 1.A

Dne 2.12.2021 se ve třídě 1.A uskutečnil Indiánský den. Ráno se sešly děti ve třídě. Po chvíli příprav, kdy se převlékly do kostýmů a namalovaly si obličeje, se z nich stali indiáni. Každý měl připnuté svoje indiánské jméno. Nejdříve začaly vyrábět indiánskou čelenku, na kterou se moc těšily. Poté si plnily připravené indiánské úkoly zábavnou formou a vybarvovaly obrázky.

Celé dopoledne probíhalo v příjemné atmosféře a děti si indiánský den moc užily.

Copyright © 2022 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 4 | Včera: 164 | Týden: 539 | Měsíc: 3693 | Celkem: 265440