Adaptační kurz

img 20210909 104443img 20210909 1116598. - 9. září proběhl adaptační kurz pro naše šesté ročníky. Letos je máme čtyři, a tak počet frekventantů a dozorů překročil stovku. Již desátým rokem jezdíme na pobyt tábora Vesmír ve vlastnictví TOSu Svitavy na Budislavi.

Zářijové počasí nám přálo, i když bylo poměrně teplo, foukal nepříjemný vítr. Třídy společně se svými třídními a asistentkami měly oddělené programy. Chtěli jsme, aby se skupiny tříd společně lépe poznaly mimo běžné prostředí a začaly stmelovat kolektiv. Snažili jsme se nastartovat a urychlit proces sbližování a poznávání. Na kurzu převládaly zážitkové aktivity, do kterých byli žáci zapojováni a úkoly řešené intenzivní spolupráci. Žáci měli i čas pro sebe, kdy si mohli povídat, hrát společné hry a bavit se, jak chtějí. V kuchyni bylo napilno, starost o hladové žaludky předčila hora, co hora, Mount Everest umytého nádobí.

Všem zúčastněným patří velký dík.

Vážení rodiče,

zdravím vás se začátkem nového školního roku, kterým nás budou opět provázet některá protiepidemická opatření dle pokynů Ministerstva zdravotnictví. Dovolte krátký nástin.

Provoz školy

-          přístup do školní budovy bude pro žáky od 7.30 hodin, s plynulým postupem přes šatnu do kmenových tříd;
-          při vstupu do budovy si žáci desinfikují ruce, stojany s desinfekcí jsou umístěny na přístupových chodbách. Plochy, kterých se žáci dotýkají, byly ošetřeny nanopolymerovou antivirovou a antibakteriální hmotou (odkaz https://impavir.cz/);
-          cizím osobám, tzn. i zákonným zástupcům, není povolen vstup do školní budovy ani do školní jídelny;
-          od pondělí 6. září 2021 bude v provozu ranní školní družina (od 6.30 hodin) i ranní školní klub (od 6.20 hodin).

Číst dál: Info 26.8.2021

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŃÁČKŮ

Vážení rodiče, milí budoucí školáčci,

ve středu 1. září nastane velký den, který započne důležitou etapu vašeho života. Abyste mohli doprovodit svého žáčka do školy, je nutné vzít s sebou potvrzení o očkování proti covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (či PCR testu). Také je nutné chránit si své dýchací cesty respirátorem, rouškou dýchací cesty svého dítěte. Prosíme, abyste dodrželi možnost doprovodu maximálně dvou osob z rodiny.

Rádi vás přivítáme v osm hodin v budově pavilonu Masarykovy základní školy Polička a moc se na vás těšíme.

Učitelé 1. stupně

Projekt „Život mám ve svých rukou“

1 pomocV rámci předmětu Výchova ke zdraví se poslední týdny školního roku věnovali žáci devátých ročníku přípravě projektu – Život mám ve svých rukou. Projekt zaměřený na rozvoj znalostí a praktických dovedností v oblasti 1. pomoci vyvrcholil setkáním žáků devátých a šestých tříd ve stanoveném výukovém dni. Každý devátý ročník – A, B, C pro svoji šestku připravil výuku. Moderátoři akce seznámili šesťáky s harmonogramem projektu a rozdělili děti do skupin. Po zhlédnutí názorného dokumentu profesionálních záchranářů nastoupila praktická část. Žáci navštěvovali postupně osm stanovišť: příchod ke zraněnému, bezvědomí, krvácení, popáleniny, zlomeniny horní a dolní končetiny, otřes mozku, resuscitace. Žáci se své lektorské role zhostili na výbornou, mnozí nadšeně předváděli postupy, přátelsky komunikovali s mladšími spolužáky a nenásilnou hravou formou si otiskovali do vědomí jak pomoci zraněnému.

Alchymistická dílna na dvoře Rudolfa II.

rudolfiiV červnu jsme se vlastivědě učili o Rudolfu II, který zval na svůj dvůr různé umělce, alchymisty a vědce. Z knížky Fyzika na dvoře si každý žák naší třídy vybral nějaký zajímavý pokus a potom ho ostatním na školním dvoře či ve třídě předvedl. Ne vše se nám úplně podařilo, ale za pokus to stálo! Samozřejmě nemohl chybět ani Golem, kterého jsme si každý vymodeloval z hlíny.

Škoda, že nefungovaly zázračné elixíry, protože by našly uplatnění při havárii na nábřeží u školy…

Alchymisti ze 4.B

Projektový den – vaření – výroba jitrnic

img 5872Tento projekt jsme si užili. Celým dnem nás provázel pan Josef Baláš. Nejdříve nám vysvětlil, jak porazit a zpracovat prase. Pak už jsme se pustili do práce – obírali jsme prasečí hlavy, mleli maso a játra a krájeli libové maso na malé kousky. To byla práce především pro kluky. Holky zatím špejlovali střeva. Po smíchání všech ingrediencí jsme přes narážku plnili jitrnice. Ještě zašpejlovat a 25 minut povařit.

Každý si domů odnesl 5 jitrnic, na kterých jsme si pochutnali.

Byla to velmi zajímavá zkušenost ve srovnání s klasickým vařením ve škole. Zjistili jsme, že řezničina není nic jednoduchého. Více ve fotogalerii.

žáci 8.A

Dějepisná soutěž

20210623 094057V letošním roce proběhl již 14. ročník celoroční dějepisné soutěže pod názvem "Slavné páry historie". Žáci plní v 6 kolech vždy 3 úkoly, třetí úkol je vždy praktický. Letos například navrhovali šaty pro Kleopatru nebo Annu Boleynovou, znak pro Záviše z Falkenštějna, uniformu pro Napoleona nebo poštovní známku pro císaře Františka Josefa I. Kvůli online výuce proběhla soutěž za těžších podmínek, přesto ji dokončilo, a to velmi úspěšně 28 žáků 4. - 9. tříd. Nejlepší řešitelé, kteří neztratili ani jeden bod, jsou: Zora Kučerová 4.C, Nela Nespěšná 4.C, Kristýna Lašková 4.C, Eliška Tlustá 4.C, Nela Řebíčková 4.B, Eliška Švejdová 4.B, Zuzana Horáčková 5.A, Jana Kadeřábková 6.C, Adam Šlosr 6.A, Lucie Horáčková 8.A a Ivana Havlíková 9.B. Děkuji všem za účast a těším se příští rok u dějepisu zase na shledanou.

Petra Vinařová

Projektové dny s němčinou

projekt den njProjektové dny proběhly v druhé polovině června a účastnili se jich žáci 9. ročníků, kteří se učili 3 roky němčinu. Vedla je paní Ludmila Prokopová, která vyučuje cizí jazyky soukromě. Pro děti si připravila prezentaci, kvízy a aktivity na téma reálie německy mluvících zemí. Při projektu se žáci seznámili s Německem, Rakouskem, Švýcarskem a s německými tradicemi, svátky, pokrmy a kulturou. Na konci každého bloku žáci ve skupinách vyplnili kvíz o dané zemi nebo svátcích. Ten byl potom společně zkontrolován. Komunikace probíhala jak německy, tak i česky, aby děti porozuměly tomu, co jim sděluje.

Vyučující NJ

ŘEMESLA A ZAMĚSTNÁNÍ V.

remesla vTento školní rok v naší třídě proběhly tři projektové dny s odborníky různých profesí. Děti se dozvěděly nové, zajímavé a také důležité informace z oblasti finanční gramotnosti. Se správným hospodařením formou her a soutěží je seznámil finanční poradce pan J. Mužík. V přírodovědném projektu, který odborně vedla paní Ing. E. Janečková se děti dozvěděly něco o jedlých a nejedlých dřevinách. Bádaly, hledaly odpovědi v odborné literatuře, počítači a také ochutnávaly plody dřevin, které máčely v čokoládě. Projektový den „Restaurátor není restauratér“ byl pro děti velmi zajímavý a inspirativní, kde se pod odborným vedením paní restaurátorky M. Slavíkové děti dozvěděly zajímavosti ze světa umění, architektury a také o pracovní náplni této profese. Získaly představu o tomto povolání a své nové poznatky si prakticky vyzkoušely ve tvořivé dílničce, kde si mohly na restaurátory zahrát a pracovat se šablonami. Dokonce děti mohly vidět paní restaurátorku přímo při práci na naší radnici.

Všem přednášejícím děkujeme za jejich čas a za předávání vědomostí a zkušeností z jejich profese.

Včeličky

Afričtí domorodci ze 6.A

img 20210602 110401Na začátku června dostala třída 6.A ze zeměpisu domácí úkol – zjistit, jaké domorodé kmeny žijí v Africe. Mimo to si měli jeden kmen vybrat a příští hodinu přijít oblečeni jako příslušníci tohoto kmene. Tak se nám sešli ve třídě Arabové, Beduíni, Masajové, Mursiové atd.

Nejlepší převlek (podle hlasování všech žáků 6.A) měl Vojta Zéda. Na Vojtu i na ostatní se můžete podívat na fotkách.

M. Sodomková

Projektový den HV

hvVe dnech 18.6. a 21.6. se uskutečnily projektové dny hudební výchovy.

Projektový den „Jak se dělá moderní hudba“ navazuje na látku 9. ročníku „Vznik a vývoj moderní populární hudby.“ Cílem bylo ukázat dětem moderní metody tvorby populární hudby. Za tímto účelem proběhla beseda s hudebníkem a skladatelem Janem Flégrem (FASH FLAGA), který žáky seznámil s některými hudebními styly současné populární hudby. Dozvěděli jsme se něco o jeho tvorbě, o tom, jak vzniká píseň, jak vypadá práce ve studiu, co je mix, mastering, hudební arange a jiné pojmy z oblasti nahrávání hudby. Děti se seznámily s procesem vzniku CD alba nebo jak se natáčí videoklip. Měly možnost vidět i klip, který se točil v Poličce. Nejvíce však žáky zaujala tvorba společné písničky na melodický námět spolužáka. K bicím se postupně přidávaly různé nástroje, které si vybírali samotní žáci.

Bohužel z technických důvodů nebylo možné navštívit nahrávací studio na místním gymnáziu.

Žáci reagovali spontánně, zapojili se aktivně do tvorby nové písničky. Z toho lze usoudit, že je projektový den velice bavil a zaujal.

Copyright © 2022 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 6 | Včera: 31 | Týden: 213 | Měsíc: 838 | Celkem: 274727