Přijímací řízení ve školním roce 2021/22

– žáci mají možnost podat 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a potom 2 přihlášky na ostatní obory
– na všechny školy pro obory s maturitní zkouškou jsou povinné jednotné přijímací zkoušky z Čj a M. (Výjimkou jsou umělecké obory, jejichž kód začíná 82-).  Netýká se však gymnázií se sportovní přípravou, zde přijímací zkoušky žák musí vykonat.
obory bez maturity (s výučním listem) přijímací zkoušku nekonají.

– zákonní zástupci žáků odevzdají v daném termínu tř. učiteli výběr škol a oborů studia, škola vytiskne a potvrdí přihlášky a vrátí je žákům.
– podepsání, doplnění data narození zákonného zástupce, případné potvrzení lékařem a odeslání přihlášek na střední školy zajistí zákonní zástupci žáků
– škola vydá zákonným zástupcům zápisové lístky
– pro školy s talentovou zkouškou – na požádání, budou-li přijati
– pro školy bez talentové zkoušky – od třídního učitele v týdnu od 7.2.do 11.2. 2022 spolu s přihláškami

Školy s talentovou zkouškou

            – zákonní zástupci žáků, kteří chtějí tuto přihlášku uplatnit, oznámí obor a zvolenou střední školu tř. učiteli do 15.11.2021
            – škola přihlášky vyplní, vytiskne a odevzdá žákovi zpět do 20.11.2021
            – zákonní zástupci zajistí kontrolu, doplnění data narození zákonného zástupce, případné lékařské potvrzení a odeslání přihlášek do 30.11.2021

Školy bez talentové zkoušky

            – zákonní zástupci žáků oznámí obory a zvolené školy třídnímu učiteli do 30.1.2022
            – škola přihlášky vyplní, vytiskne a odevzdá spolu se zápisovými lístky zákonným zástupcům v týdnu od 7.2.do 11.2. 2022
            – zákonní zástupci zajistí kontrolu, doplnění data narození zákonného zástupce, případné lékařské potvrzení a odeslání přihlášek do 1.3.2022 

Každý žák má právo vykonat přijímací zkoušky dvakrát. Započítává se lepší výsledek. Přijímací zkoušky se budou konat ve dvou řádných termínech 12.4. a 13.4.2022. Náhradní termíny (v případě onemocnění po řádné omluvě) jsou stanoveny na 10. a 11.5.2022.

Na osmiletá gymnázia jsou řádné termíny 19. 4. 2022 a 20. 4. 2022, náhradní termín 10. a 11. 5. 2022.

Oznámení o přijetí zveřejní škola na svých internetových stránkách nejpozději do 30.4.2022. Pokud nebude vaše dítě přijato, obdržíte písemné rozhodnutí a máte možnost do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí podat odvolání.

Jestliže bude vaše dítě přijato ke studiu a chcete, aby na zvolený obor a školu nastoupilo, odevzdáte střední škole zápisový lístek do 10 dnů od rozhodnutí.

Veškeré další informace ráda poskytnu mailem.        ()

Božena Kaprasová
výchovná poradkyně

Copyright © 2022 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 6 | Včera: 31 | Týden: 213 | Měsíc: 838 | Celkem: 274727