Přijímací řízení na střední školy

Pro letošní školní rok 2023/24 se chystají mnohé změny. Došlo ke spuštění webových stránek k přijímacímu řízení. Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.czAktuální informace můžete sledovat také zde.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Celý dokument MŠMT zde

Mgr. Zdeňka Hostašová
výchovná poradkyně a ZŘŠ pro inkluzi


Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a do gymnázií se sportovní přípravou

podají uchazeči letos v listopadu ještě podle stávající legislativy pouze v písemné formě. Počítá se s tím, že každý, kdo podá přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a zároveň následně k 20.2.2024 podá elektronicky přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, uvede do této přihlášky také i ty dvě školy, které byly s talentovou zkouškou podány v listopadu 2023. Tak dojde k digitalizaci všech přihlášek.

Termíny podání přihlášek obory s talentovou zkouškou a konzervatoře ️

  • Vyhlášení kritérií pro přijímání do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: do 31. října 2023
  • Podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: do 30. listopadu 2023

Postup při podávání přihlášek ke studiu

  • Zákonní zástupci žáků odešlou přes Komens do 10.11.2023 výchovné poradkyni Zdeňce Hostašové výběr škol a oborů studia. Uveďte prosím jméno a příjmení dítěte, třídu, školu, na kterou se dítě hlásí, adresu školy, kód a přesný název oboru studia (najdete ho většinou na webových stránkách střední školy nebo v atlasu školství (www.atlasskolstvi.cz)
  • Zkontrolujte si v Bakalářích, zda máte aktuální všechny osobní údaje, adresu, telefon apod. Na zákonného zástupce, který je v Bakalářích uveden jako kontaktní osoba bude pak směřována veškerá korespondence ze SŠ
  • Škola vytiskne a potvrdí přihlášky a vrátí je žákům.
  • Podepsání, doplnění data narození zákonného zástupce, případné potvrzení lékařem a odeslání přihlášek na střední školy zajistí zákonní zástupci žáků.

Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Podmínky zdravotní způsobilosti stanovuje pro některé obory vzdělání nařízení vlády č. 211/2010 SbPokud se uchazeč hlásí na obor (obory) vzdělání, pro který je nějaké omezení tímto nařízením stanoveno, musí na přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. Zde se vyplní, pro který obor vzdělání se závěr vydává a zda je uchazeč pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek. Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro něž platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na každé přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se přihláška vztahuje. Nezapomeňte své dítě k lékaři včas objednat!

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit

Zdeňka Hostašová
ZŘŠ pro inkluzi a výchovná poradkyně

Copyright © 2023 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 3 | Včera: 40 | Týden: 230 | Měsíc: 319 | Celkem: 295799