Přijímací řízení ve školním roce 2019/20

    žáci mají možnost podat 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a potom 2 přihlášky na ostatní obory

   na všechny školy pro obory s maturitní zkouškou jsou povinné jednotné přijímací zkoušky z Čj a M. (Výjimkou jsou umělecké obory, jejichž kód začíná 82-) Netýká se gymnázií se sportovní přípravou. Zde přijímací zkoušky žák musí vykonat.

    zákonní zástupci žáků odevzdají v daném termínu tř. učiteli výběr škol a oborů studia, škola vytiskne a potvrdí přihlášky a vrátí je žákům

    podepsání, případné potvrzení lékařem a odeslání přihlášek na střední školy zajistí zákonní zástupci žáků

    škola vydá zákonným zástupcům zápisové lístky

    pro školy s talentovou zkouškou – na požádání, budou-li přijati

   pro školy bez talentové zkoušky – na třídní schůzce 3.2.2020 spolu s přihláškami

Školy s talentovou zkouškou

   zákonní zástupci žáků, kteří chtějí tuto přihlášku uplatnit, oznámí obor a zvolenou střední školu tř. učiteli do15.11.2019 škola přihlášky vyplní, vytiskne a odevzdá žákovi zpět do 21.11.2019

   zákonní zástupci zajistí kontrolu, případné lékařské potvrzení a doručení přihlášek na SŠ do 30.11.2019. (letos do 2.12.2019)

Školy bez talentové zkoušky

   zákonní zástupci žáků oznámí obory a zvolené školy třídnímu učiteli do 27.1.2020

   škola přihlášky vyplní, vytiskne a odevzdá spolu se zápisovými lístky zákonným zástupcům na třídní schůzce 3.2.2020

   zákonní zástupci zajistí kontrolu, případné lékařské potvrzení a doručení přihlášek na SŠ do 1.3.2020 (letos do2.3.2020).

Každý žák má právo vykonat přijímací zkoušky dvakrát. Poprvé na škole na 1. místě na přihlášce, podruhé na škole na 2. místě. Obě školy obdrží od Cermatu lepší výsledek z obou testů. Přijímací zkoušky se budou konat ve dvou řádných termínech 14.4. a 15.4. 2020. Náhradní termíny(v případě onemocnění po řádné omluvě) jsou stanoveny na 13. a 14.5.2020.

Oznámení o přijetí zveřejní škola na svých internetových stránkách od 22. do 30.4.2020. Pokud nebude vaše dítě přijato, obdržíte písemné rozhodnutí a máte možnost do 3 pracovních dnů podat odvolání. Přijaté děti písemné oznámení neobdrží.

Jestliže bude vaše dítě přijato ke studiu a chcete, aby na zvolený obor a školu nastoupilo, odevzdáte střední škole zápisový lístek do 10 dnů od rozhodnutí.

V rámci rodičovských schůzek 21.11.2019 se od 15.00 hodin uskuteční minipřehlídka středních škol, která vám může usnadnit rozhodování o budoucí profesní orientaci vašich dětí.

Veškeré další informace ráda poskytnu v rámci konzultačních hodin.

Božena Kaprasová

výchovná poradkyně

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 104 | Včera: 155 | Týden: 545 | Měsíc: 2707 | Celkem: 177993