Školská rada

Usnesením Rady města Poličky, ze dne 3. října 2005, byla s účinností od 4. října 2005 zřízena Školská rada při Masarykově základní škole v Poličce ve smyslu ustanovení § 167, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy. Projednává např. školní vzdělávací programy, schvaluje výroční zprávy a školní řád.

Školská rada má 6 členů, z nichž třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Funkční období členů Školské rady je tříleté.V novém volebním období pracuje rada ve složení: Markéta Pražanová, Šárka Kašová DiS, Mgr. Alena Pazlarová, Mgr. Petra Vinařová, Klára Lorencová, Zuzana Zavřelová DiS. 

Zákon 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) staví před vedení škol jeden zásadní a důležitý úkol. Je jím ustanovení školské rady. Zde se můžete ve stručnosti seznámit se základními ustanoveními školského zákona, která se týkají smyslu existence školských rad. K dispozici je výňatek ze zákona.

Jednací řád Školské rady při Masarykově základní škole v Poličce.

Copyright © 2023 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 5 | Včera: 40 | Týden: 232 | Měsíc: 321 | Celkem: 295801