Školní klub

Základní informace o školním klubu

Školní klub má jedno oddělení s kapacitou 25 žáků. Školní klub navštěvují žáci 6. – 9. tříd, příležitostně i žáci 1. stupně. Pracují podle Školního vzdělávacího programu pro školní klub, který je součástí ŠVP ZV „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“.

Oddělení školního klubu má k dispozici prostor v suterénu hlavní budovy, vybavený přiměřeně k věku a požadavkům žáků školním nábytkem, audiovizuálními pomůckami i počítači. Místnost ŠK je vybavena herní sestavou stolní fotbal a šipky.

Klub nabízí

  • hry rozvíjející všestranné dovednosti žáků
  • možnost přípravy na vyučování, vyhledávání informaci
  • relaxační a rehabilitační aktivity
  • soutěže pro rozvoj paměti i obratnosti
  • další aktivity dle zájmu dětí a aktuálních možností družiny
  • upevňování hygienických návyků, společenského chování, oblékání, úklidu apod.

 

Provozní doba ŠK ve všech dnech školního vyučování je od 6.20 hodin do 7.45 hodin (otevřená činnost) a út, st, čt 11.35 – 13.25 (pravidelná činnost). 

Rozsah denního provozu ŠK a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatele ŠK.

Žáci, kteří se účastní otevřené činnosti, přichází a odchází samostatně. Rodiče se mohou informovat o účasti svého dítěte při aktivitách ŠK na telefonním čísle 461 725 529. Počet účastníků otevřené činnosti i kroužků je dán kapacitou místnosti.

Personální podmínky

Vedoucí vychovatelka:                            Erika Mitášová, DiS         mitasová.erika@ zsmaspolicka.cz; reditel@ zsmaspolicka.cz

Vychovatelé:                                           Ondřej Stach

                                                                  Barbora Kuklová, DiS

                                                               Jiřina Hloušová

Kontakty:

Tel. 461 725 529

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 23 | Včera: 43 | Týden: 66 | Měsíc: 1058 | Celkem: 304682