Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce

Spolek vznikl v roce 1991 jako nástupnická organizace SRPŠ při škole.

Základním úkolem Spolku je přispívat svou činností k všestrannému rozvoji školy, zejména podporovat rozvoj kvalitního a moderního vzdělávání, rozvíjet spolupráci mezi školou, rodiči a dalšími institucemi, podporovat zájmové činnosti žáků, pomáhat škole při plnění jejího poslání. Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky za účelem zkvalitňování podmínek výchovy a vzdělávání, s využitím individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám každého jednotlivce. Spolek podporuje a organizuje volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, komunitní a vzdělávací programy. Pomáhá škole při organizování mezinárodní spolupráce, při získávání sponzorských darů a grantů.

Členem Spolku může být rodič nebo jiný zákonný zástupce žáků školy, popřípadě jiná fyzická osoba se vztahem k Masarykově základní škole Polička. Orgány spolku tvoří rada, výbor a kontrolní komise spolku.

V květnu 2022 Rada spolku provedla volbu do Výboru spolku formou ankety v Bakalářích. Do výboru byli zvoleni tito členové: předsedkyně - Flídrová Lenka DiS, místopředsedkyně - Bc. Juránková Veronika, hospodářka – Mgr. Alena Dvořáková a kontrolní komise – Mgr. Kastner Vít, Machová Jana a Pavlišová Alena. Zvolení členové se sešli 2. 6. 2022 na jednání výboru spolku.

Činnost spolku je financována z dobrovolných finančních darů rodičů, ze kterých hradíme položky nad rámec běžného chodu školy. V poslední době se jednalo o startovné a cestovné na soutěže, odměny vítězům různých soutěží – sportovní, recitační, čistoty, Vánoční sportovní třída, cukrovinky pro děti k Mikuláši, odměny pro účastníky lyžařských kurzů, odměny pro rozhodčí sportovních soutěží, doprava na branný pochod a burzu škol ve Svitavách, hygienické potřeby pro žáky. Také jsme pořídili propisky s logem školy na odměny pro žáky v jednotlivých třídách.

Od roku 1995 pravidelně nabízíme žákům účast v zájmových kroužcích. Letos to jsou pro žáky 1. stupně logopedie a přírodovědný kroužek Broučci, pro žáky 2. stupně kroužek angličtiny, který je oblíbený nejen jako možnost opakování potřebného učiva, ale též jako příprava na mezinárodní jazykovou zkoušku Cambridge Ket For Schools. Výuka v kroužcích (mzdy, daně a pomůcky) je hrazena z účastnického poplatku, který činí 500 Kč na pololetí.

 

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 25 | Včera: 17 | Týden: 25 | Měsíc: 313 | Celkem: 305203