Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce

Spolek vznikl v roce 1991 jako nástupnická organizace SRPŠ při škole.

Základním úkolem Spolku je přispívat svou činností k všestrannému rozvoji školy, zejména podporovat rozvoj kvalitního a moderního vzdělávání, rozvíjet spolupráci mezi školou, rodiči a dalšími institucemi, podporovat zájmové činnosti žáků, pomáhat škole při plnění jejího poslání. Spolek přispívá škole materiálními a finančními prostředky za účelem zkvalitňování podmínek výchovy a vzdělávání, s využitím individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám každého jednotlivce. Spolek podporuje a organizuje volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, komunitní a vzdělávací programy. Pomáhá škole při organizování mezinárodní spolupráce, při získávání sponzorských darů a grantů.

Členem Spolku může být rodič nebo jiný zákonný zástupce žáků školy, popřípadě jiná fyzická osoba se vztahem k Masarykově základní škole Polička. Orgány spolku tvoří rada, výbor a kontrolní komise spolku. Rada spolku se schází nejméně 1× za školní rok, popř. podle potřeby.

Od 18. dubna 2018, kdy se uskutečnilo jednání Rady Spolku, na kterém proběhla volba členů výboru a kontrolní komise, pracuje výbor ve složení Lenka Flídrová, DiS (předsedkyně), Mgr. Naďa Šlosrová (místopředsedkyně), Mgr. Alena Dvořáková (hospodář) a kontrolní komise ve složení Mgr. Vít Kastner, Bc. Veronika Juránková a Dana Tvrdíková.

Činnost spolku je financována z dobrovolných finančních darů rodičů, ze kterých hradíme položky nad rámec běžného chodu školy. V poslední době se jednalo o startovné a cestovné na soutěže, odměny vítězům různých soutěží – sportovní, recitační, čistoty, Vánoční sportovní třída, cukrovinky pro děti k Mikuláši, odměny pro účastníky lyžařských kurzů, odměny pro rozhodčí sportovních soutěží, doprava na branný pochod a burzu škol ve Svitavách, hygienické potřeby pro žáky. Také jsme pořídili propisky s logem školy na odměny pro žáky v jednotlivých třídách.

Od roku 1995 pravidelně nabízíme žákům účast v zájmových kroužcích. Letos to jsou pro žáky 1. stupně logopedie a přírodovědný kroužek Broučci, pro žáky 2. stupně kroužek angličtiny, který je oblíbený nejen jako možnost opakování potřebného učiva, ale též jako příprava na mezinárodní jazykovou zkoušku Cambridge Ket For Schools. Výuka v kroužcích (mzdy, daně a pomůcky) je hrazena z účastnického poplatku, který činí od letošního roku 500 Kč na pololetí.

 

Copyright © 2022 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 7 | Včera: 31 | Týden: 214 | Měsíc: 839 | Celkem: 274728