Vážení rodiče,

od středy 14.10.2020 byla zakázána přítomnost žáků ve škole. Přecházíme tedy na prezenční formu výuky prostřednictvím Googlu GSuite dle pravidel, která vám budou rozeslána prostřednictvím Komensu.

Školní jídelna bude v případě zájmu vařit, svůj zájem o stravu nahlaste písemně prostřednictvím mejlové adresy (pro ostatní budou obědy odhlášeny hromadně prozatím do 31.10.2020). Výdej obědu bude možný od 11.00 do 13.00 hodin, do jídlonosičů se strava nevydává.

Žáci budou v průběhu úterý vyučujícími vyzváni, aby si ze školy odnesli sešity, učebnice a potřeby na výuku.

Dne 13.10.2020

Mgr. Lenka Novotná, ředitelka školy

Vážení rodiče,

Od úterý 29. září 2020 je zajištěno stravování ve školní jídelně na ul. Rumunská pro žáky I. stupně Masarykovy ZŠ za pomoci SOŠ a SOU Polička. Velmi touto cestou děkujeme za vstřícný přístup a ochotu při řešení této situace právě SOŠ a SOU Polička a řediteli školy Mgr. Borisi Preisslerovi.

Obědy pro žáky budou probíhat standartně v prostorách školní jídelny Rumunská. O dalším provozu jídelny bude rodiče a žáky informovat Masarykova ZŠ.

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Vážení rodiče,

od pondělí 12. října se mění systém výuky na 2. stupni. Ministerstvo zavedlo tzv. střídavou výuku, kdy jeden týden žáci navštěvují školu prezenčně, druhý týden se vyučují distančně.

V týdnu od pondělí 12. 10. do pátku 16. 10. 2020 budou školu navštěvovat 6. a 8. ročníky, jejich výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu (pouze s omezeními danými epidemiologickou situací).

Žáci 7. a 9. ročníku se budou vyučovat na dálku podle upraveného rozvrhu, který obdrželi v pátek 9. 10. 2020 ve škole. Stanovené vyučovací hodiny budou probíhat formou videokonferencí přes Classroom (podrobný Manuál pro práci obdrželi rodiče přes Bakaláře – Komens dne 28. 9. 2020).

Začátek vyučovací hodiny je dán rozvrhem, vyučující může vzhledem k hygienickým potřebám žáků zařazovat delší přestávky. Bližší informace, včetně již zmíněného rozvrhu vyučovacích hodin, obdrží rodiče prostřednictvím Bakalářů v průběhu víkendu.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Novotná, ředitelka školy

Školní stravování

Od pondělí 5.10. 2020 bude školní jídelna Rumunská vařit v plném rozsahu.

Do 2.10.2020 kancelář jídelny uzavřena, odhlášky prosíme provádět přes www. STRAVA.cz nebo na e-mail  .

Pro platící bankou jsou obědy přihlášeny po přiřazení platby automaticky.

Pro platící v hotovosti budou obědy přihlášeny do výše zůstatku financí na účtu strávníka. Prodej na další dny od 5.10.2020

Děkuji Jana Žďárová, vedoucí školní jídelny

Vážení rodiče,

Z důvodu nařízené karantény pracovnicím Školní jídelny Polička v ulici Rumunská musí být provoz tohoto stravovacího zařízení ve dnech 24. a 25. září 2020 přerušen. Město Polička se společně s vedením Masarykovy ZŠ snaží pro příští týden najít náhradní stravování. O dalším postupu budeme informovat.

Naděžda Šauerová, tisková  mluvčí města

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 odpadá všem žákům druhého stupně odpolední výuka.

Provoz školní družiny je zachován v plném rozsahu, oběd pro žáky nelze na nejbližší dva dny zajistit. O dalším průběhu opatření budete prostřednictvím našich webových stránek informováni.

Mgr. Lenka Novotná, ředitelka školy

Vážení rodiče,

oznamuji, že nedojde-li k zásadní změně situace, na naší základní škole bude v pátek 25. 9. 2020 probíhat běžná výuka podle rozvrhu hodin.

Mgr. Lenka Novotná, ředitelka školy 

Vážení rodiče,

z informací ve sdělovacích prostředcích vyplývají pro školu tato omezení: roušky budou od pátku 18. 9. 2020 povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).

Pan ministr zdravotnictví dodal „Nechceme, aby školy byly paralyzovány,” jde o opatření, které má předejít karanténám tříd i škol.

Pro žáky prvního stupně platí pravidlo nošení ochrany nosu a úst ve společných prostorách a v ranní družině a klubu.

Apeluji na rodiče žáků 4. – 9. tříd, aby společně s dětmi založili podle zaslaných pokynů účet G Suite na Google. Potřebujeme adekvátně připravit podklady pro distanční výuku, bez přihlášení žáků nemůžeme pokračovat.

Děkuji za pochopení a spolupráci Mgr. Lenka Novotná, ředitelka školy

Vážení rodiče,

po zhodnocení situace příchodu žáků do školy hlavními vchody a odložení svršků v šatnách zavádíme ve společných prostorách školy povinnost zajištění ochrany úst a nosu (roušky, respirátory).

Opatření se týká pouze míst, kde se v určitou dobu stýká velké množství osob a není zde možné zajistit odpovídající skupinovou izolaci.

Dále prosíme zákonné zástupce žáků a další osoby, aby nevstupovali do budovy v době přítomnosti žáků. Pro návštěvy těchto osob je určená doba pondělí od 14.00 do 16.00 hodin. Mimo tuto určenou dobu můžete kontaktovat jednotlivé pracovníky školy prostřednictvím jejich emailových adres na doméně @zsmaspolicka.cz nebo telefonicky (kontakty naleznete na webových stránkách).

Děkuji za pochopení Mgr. Lenka Novotná, ředitelka školy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

avzhledem k současné hygienicko-epidemiologické situaci musíme přistoupit k některým omezujícím opatřením, ale s potěšením přivítáme nové žáčky 1. září před budovou pavilonu v doprovodu jednoho z rodičů (rouška všech účastníků je nutná).

Těší se na vás

učitelé Masarykovy ZŠ Polička

Organizace školního roku 2020 – 2021

 

Zahájení školního roku 01.09.2020 (út)
Podzimní prázdniny 29. a 30.10.2020 (čt, pá)
Vánoční prázdniny 23.12.2020 (st) – 03.01.2021 (ne)
Ukončení prvního pololetí 28.01.2021 (čt)
Pololetní prázdniny 29.01.2021 (pá)
Jarní prázdniny 15. – 21.02.2021 (po – ne)
Velikonoční prázdniny 01.04.2021 (čt)
Ukončení školního roku 30.06.2021 (st)
Zápis do 1. třídy ZŠ

Číst dál: Organizace školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

letošní "mimořádný" školní rok ukončíme předáním vysvědčení a zhodnocením průběhu výuky na dálku ve dnech 25. a 26. června (na dny 29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno). Pokyny k organizaci ukončení školní docházky a předání vysvědčení vám byly zaslány prostřednictvím Bakalářů.

Z hodnotících rozhovorů všech zúčastněných stran a z anket provedených v průběhu on-line výuky je zřejmé, že dálková forma výuky většině žáků vyhovovala. Chyběl jim však kontakt se spolužáky a učiteli. Někdy vyvstal problém s technikou, jindy s porozuměním zadanému úkolu. Ráda bych poděkovala žákům za jejich zodpovědný přístup k nové formě výuky a za jejich slušný a příjemný písemný kontakt s vyučujícími.

Rodičům děkuji za velkou dávku trpělivosti a obětavosti (před rodiči prvňáčků pomyslně smekám).

Vyučujícím děkuji za jejich odvahu a houževnatost poprat se s novou výzvou – připravit žákům pestrou a zajímavou on-line výuku. Oceňuji také jejich vstřícný přístup k výuce po uvolnění mimořádných opatření za dodržení daných hygienických a epidemiologických pravidel.

V minulých dnech prohlásil ministr školství, že s plošným zavřením škol se do budoucna nepočítá a že případnou karanténu budeme schopni řešit lokálně. Od nového školního roku budeme tedy pokračovat ve zdokonalování on-line nástrojů výuky v kombinaci s prezenční výukou. Využijeme tak to pozitivní, co výuka na dálku přinesla.

Přijměte aktuální pozvání do naší/vaší školy:

Copyright © 2022 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 4 | Včera: 164 | Týden: 539 | Měsíc: 3693 | Celkem: 265440