Biologická olympiáda

Stejně jako každý rok, i letos na naší škole proběhla biologická olympiáda. Do okresního kola postoupili v mladší kategorii Adéla Bomberová a Tomáš Lněnička (oba ze 7. A) a ve starší Anežka Vargová, Michal Jílek (oba z 9. A).

Okresní kola se konala v Litomyšli. V mladší kategorii se Adéla umístila na 15. místě a Tomáš na 18., ve starší kategorii Anežka na 1. místě a Michal na 4. Anežka postoupila do krajského kola, ale kvůli kolizi termínu se soutěží Zlatý list se ho tentokrát nezúčastnila.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Zlatý list 2019, byl opět zlatý!

20190516 152933Dne 16.května 2019 se dvě šestičlenná družstva z naší školy zúčastnila krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list v záchranné stanici Pasíčka. Čekaly na ně úkoly ze zoologie, biologie, ekologie, botaniky a geologie. Obě družstva si s úkoly poradila výborně. Družstvo šestých a sedmých tříd se s 79 body umístilo na 5. místě a družstvo osmých a devátých tříd se se 114 body umístilo na 1. místě. Zajistilo si tak postup do Národního kola, které se bude konat předposlední týden v červnu ve Vanově u Telče. Na tento pobyt plný přednášek a exkurzí se již velice těšíme. Momentky ve fotogalerii.

Soutěžní družstvo Melounci

Deskové hry a rekord 3iQ

IMG 20190515 12180115. května se na výzvu SVČ Mozaika zúčastnili žáci 2. – 5. ročníků pokusu o rekord ve společné hře deskové hry 3iQ. Hra rozvíjí logické myšlení a prostorovou představivost, její pravidla jsou jednoduchá a děti hned zaujala. V naší škole je o deskové hry mezi dětmi už dlouhodobě značný zájem. Již několik let se scházejí zájemci v Klubu scrabble a deskových her a hrají hry rozvíjející postřeh, paměť, soustředění, prostorovou představivost, logiku a strategické myšlení. Velkému zájmu se těší také Klub robotiky, kde děti tvoří modely pomocí programovatelných stavebnic. Hru 3iQ během středy odehrálo 216 žáků. Jsme zvědaví, jaký rekord žáci poličských škol společně vytvoří.

Pohlazení pro maminky 2019 – Dětská scéna

dscn0227I v měsíci dubnu pokračoval projekt Pohlazení pro maminky, ve kterém se žáci na slavnostní vystoupení pro maminky připravovali již od ledna. V okresním kole recitace získala nejlepší umístění Vanda Klusoňová, která byla se svým textem porotou nominována do krajského kola soutěže v Pardubicích. Adéla Nguyen získala za svůj přednes Cenu diváka. Ve velkém sále CBM potom vystoupili 24.4.2019 nejlepší recitátoři a zpěváci na představení Pohlazení pro maminky. Přišli je podpořit a vystoupit s nimi i nejlepší zpěváci z řad žáků II. stupně naší školy. Žáci sami na své vystoupení nakreslili a rozvěsili plakáty a vyrobili pro maminky kytičky na přivítanou. V druhé části programu vystoupili s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků žáci třídy 4.B pod vedením své třídní učitelky Ivy Vytlačilové. Do představení se zapojili všichni žáci třídy a svými výkony strhli k potlesku celé publikum v sále. Momentky ve fotogalerii.

-sm-

12. ročník dějepisné soutěže

img 20190502 095731Ve čtvrtek 2. května byly předány ceny za dějepisnou soutěž. Soutěž má 6 kol a probíhá od října do března, letos pod názvem „Staň se egyptským faraonem“. Soutěže se účastní dobrovolně žáci 4. – 9. ročníků. V jednotlivých kolech odpovídají na otázky k danému tématu a vytvářejí nějaký praktický úkol, např. navrhovali pyramidu, malovali egyptské bohy nebo faraony a dokonce se nám objevila i mumie. Do konce vydrželo a úspěšně dokončilo 74 žáků. Nejúspěšnější byli a neztratili ani bod: B. Sodomková 4.A, A. Šlosr 4.B, T. Jílek 5.B, Z. Stodolová 5.C, L. Horáčková 6.A, M. Kocandová 6.A, L. Pazderová 6.C, S. Petrásová 8.A, J. Slavíček 6.C a A. Vargová 9.A.

Ti nejlepší ze 4. a 5. tříd a žáci 2. stupně pojedou za odměnu na výlet na hrad Svojanov. Všem děkuji za účast. Momentky ve fotogalerii.

Mgr. P. Vinařová

Beseda se včelařem

P4260019P4260023V rámci plnění školního projektu Den Země měly děti tříd 3.C a 4.B besedu se včelařem panem Andrlíkem.

Pan Andrlík velice poutavě vypravoval o životě včel a práci včelaře. Seznámil děti s odbornými včelařskými termíny, podělil se o zajímavé příběhy. Nejvíce děti upoutaly živé včely ve skleněném boxu.

ŘEMESLA A ZAMĚSTNÁNÍ III

remesla IIIVčeličky z 2.C navštívily další nová a zajímavá pracoviště. Na městském úřadu s dětmi pobesedoval náš pan starosta a místostarosta. Celou budovou nás poté provedla paní Hofmanová, kde poslední zastávkou byla návštěva městské policie. Dalším pracovištěm byla 1. třída v ZŠ Na Lukách, kde si děti pod vedením paní učitelky Mičkové mohly vyzkoušet práci v centrech aktivit podle programu Začít spolu. Také jsme zavítali do sousední MŠ Na Lukách, kde se nám věnovala paní Korábová a zapojila děti do společných her a výukových činností. Posledním místem bylo CBM, kde se děti seznámily se sklářským řemeslem, dozvěděly se jak se sklo vyrábí, zpracovává a zdobí, což si také i vyzkoušely.

Chtěli bychom všem moc poděkovat za čas, který nám při svém pracovním vytížení věnovali, za cenné informace a především zážitky, které v nás zůstanou!

Včeličky 2.C

Krajské kolo Fyzikální olympiády 2019

Ve středu 24.4.2019 se konalo v Pardubicích krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E. Naši školu výborně reprezentovali tři žáci 9.A, kteří si dokázali poradit s náročnými úkoly z oblasti mechaniky, termiky a elektřiny. Všichni se stali úspěšnými řešiteli FO: krásné 3. místo patří Michalu Jílkovi, 11. místo Anežce Vargové a 13. místo Tomáši Kocandovi.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

Kabinet matematiky a fyziky

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (vysledkova_listina_KK FO.pdf)Výsledky kraj FO 2019[ ]93 kB

Okresní kolo Matematické olympiády 2019

Ve středu 9.4.2019 se konalo okresní kolo Matematické olympiády Z6, Z7 a Z8. Nejlepších výsledků za naši školu dosáhli tito žáci: ze 7.A Adam Havlík, který skončil na výborném 2. místě, Štěpán Klusoň 7. místo. V 6. ročníku se nejvíce dařilo Václavu Šafářovi ze 6.A, který obsadil 10. místo a stal se také úspěšným řešitelem okresního kola MO. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům

Kabinet matematiky

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (vysledkova_listina_Z6.pdf)Výsledky MO Z6 2019[ ]94 kB
Stáhnout tento soubor (vysledkova_listina_Z7.pdf)Výsledky MO Z7 2019[ ]92 kB

Vybíjená žáků 4. - 5. ročníku - okres

imageresizeAimageresizeBV pátek 26.4.2019 se konalo okresní kolo vybíjené žáků 4. - 5. tříd v Litomyšli. Naši školu reprezentovala 2 družstva. Družstvo dívek: Tereza Kopecká, Rozálie Tobiášová, Šarlota Stýblová, Kateřina Soukalová, Aneta Zapletalová, Adéla Bieberlová, Markéta Dospíšilová, Nela Bulvová, Alexandra Šedajová, Aneta Šimonová, Adéla Hejtmánková. Děvčata se umístila na 2. místě. Gratulujeme!

Družstvo chlapců: Lukáš Martinů, Radim Andrlík, Vojtěch Kukla, Tomáš Jílek, Jiří Šícha, Vojtěch Král, Jakub Vraspír, Luboš Džerenga, Jakub Petrák,Tadeáš Jandera, Vít Pavlík. Chlapci se umístili na 3. místě. Gratulujeme!

Pozorování přírody kolem nás - “Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“

2A2BV pátek 26.4. absolvovala třída 2.A a 2.B přírodovědný program paní Feltlové. Děti aktivně strávily čas bádáním a objevováním přírody. Kromě svých smyslů jim k tomu pomohly různé čočky, mikroskopy a data projektor s interaktivní tabulí. Nejdříve ve skupinách roztřídily rozmanité šišky ze stromů, potom pozorovaly květ smetánky lékařské a další přírodniny. Nakonec sledovaly přípravu preparátů z několika trav. Zkoumaly je mikroskopy a objevily znak trávy, která jim může pořezat ruku.

Získané dovednosti rozvíjíme u dětí i v dalších předmětech. Využijí je ve svém praktickém životě.

Jitka Junková

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 1 | Včera: 41 | Týden: 1 | Měsíc: 228 | Celkem: 198705