DEN NARUBY

Grafika1P3280151Tak se jmenuje tradiční školní projekt pro žáky 1. stupně naší školy. Děti vytvoří skupiny podle výběru svého oblíbeného předmětu a po domluvě připraví pro zbytek třídy vyučování. V letošním školním roce si většina tříd vybrala pro Den naruby středu 28.3. – Den učitelů. (Ve zbytku tříd proběhne např. v červnu při příležitosti Dne dětí). Malí učitelé si připravili různé jazykové, matematické a přírodovědné hry, ale i rozmanité pracovní materiály. Paní učitelky se proměnily v  inspektorky a byly připravené svým malým kolegům pomoci, aby výuka měla zdárný průběh.

Projekt Pohlazení pro maminky úspěšně pokračuje

P3200017P3200020V okresním kole recitační soutěže, které se konalo 20. 3. 2018 ve Svitavách, naši školu reprezentovalo 6 žáků. Soutěž se konala v divadle Trám, kde žáci vystupovali na podiu před porotou a hledištěm plným diváků. Hlavně pro nejmenší recitátory to byl prubířský kámen. Obstáli jsme velmi dobře. Porota chválila děti i učitelky, které je na soutěž připravovaly, za dobrou práci s hlasem, frázování a výrazný a citlivý přednes.

Odnesli jsme si hned čtyři ocenění:

Pavel Vojtíšek z 1.A získal v 0. kategorii 1. místo za přednes básně To mám štěstí a ve stejné kategorii získala čestné uznání za přednes básně Velekočka Nela Nespěšná z 1.C.

V 2. kategorii získala čestné uznání Vanda Klusoňová ze 4.A za provedení prózy Pohádka léčivá a Barbora Groulíková za své vystoupení s textem Lentilka pro dědu Edu získala postupové místo do krajského kola soutěže 19. 4. 2018 v Pardubicích. Blahopřejeme.

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se termínu ukončení činnosti některých členů výboru Spolku přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce svolávám schůzku rady Spolku na 18. 4. 2018 v 16.30 hod. Bližší informace podají třídní učitelé.

Program schůzky:

1)      Informace o aktivitách Spolku

2)      Finanční záležitosti

3)      Volba členů výboru

4)      Různé

Těšíme se na Vaši účast. Za výbor spolku Alena Dvořáková.

KRAJSKÉ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY – VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ

ChO Kraj 2018V sobotu 24.3.2018 se v Hradci Králové na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty UHK konalo krajské kolo Chemické olympiády. Z okresního kola si postup do kraje vybojovala tři děvčata z 9.A Lucie Popelková, Tereza Vomáčková a Markéta Zavoralová. Soutěž zvládly na výbornou, v konkurenci 17 soutěžících především z gymnázií obsadily skvělá místa. Markéta Zavoralová – 2. místo, Tereza Vomáčková – 4. místo a Lucie Popelková – 6. místo.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

OKRESNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY

V pondělí 5.3.2018 se na Gymnáziu v Poličce konalo okresní kolo Chemické olympiády. Ze školního kola postoupila a naši školu reprezentovala tři děvčata z 9.A – Lucie Popelková, Tereza Vomáčková a Markéta Zavoralová. V konkurenci 17 soutěžících si velmi dobře poradily s teoretickými i praktickými úkoly. Markéta Zavoralová obsadila 3. místo, Lucie Popelková 4. místo a Tereza Vomáčková 6. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Všem třem děvčatům budeme 24.3. držet pěsti, protože postoupila do krajského kola CHO.

Pohlazení pro maminky

Školní projekt Pohlazení pro maminky jsme zahájili již v lednu ve všech třídách 1. stupně výběrem textů vhodných pro recitaci. Každý žák si mohl najít text sám nebo ve spolupráci s učitelem vyhledat pro sebe ten nejvhodnější. V průběhu února, po nácviku výrazného a pěkného přednesu, probíhala ročníková předkola k výběru nejlepších recitátorů, kteří soutěžili ve školním kole recitace o postup do oblastního kola recitační soutěže. Soutěž se konala v CBM Polička 7. března 2018. Všechny děti se připravovaly velmi pečlivě. O tom, že své texty přednesly opravdu dobře, svědčí to, že si žáci naší školy odnesli z oblastního kola recitační soutěže 7 postupových míst do okresního kola a jedno čestné uznání. Všem zúčastněným blahopřejeme a postupujícím přejeme mnoho štěstí v dalším kole soutěže, které se koná 20.3.2018 ve Svitavách. Momentky ve fotogalerii. Výsledky:

Číst dál: Pohlazení pro maminky 2018

Moderní formy výuky Masarykovy ZŠ Polička

IMG 0034V rámci operačního programu výzkum a vývoj vzdělávání se naše škola zapojila do projektu, který je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu mimoškolních aktivit a spolupráci s rodiči žáků. Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které si škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Mezi aktivitami, které v současnosti na naší škole probíhají, jsou mezi žáky nejoblíbenější naše zájmové kluby: Klub zábavné logiky a deskových her, Čtenářské kluby, Robotika

Číst dál: Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička 2018

Den otevřených dveří na paviloně Masarykovy ZŠ

Začátkem března se konal na paviloně Masarykovy školy Den otevřených dveří. Akce, navazuje na program spolupráce naší školy se školami mateřskými, byla především určena předškolákům a jejich rodičům. V dopolední části se skupiny dětí se svými rodiči a prarodiči zúčastnily výuky v 1. B a C. Zapojily se do hravých forem výuky matematiky a českého jazyka. Školáci své kamarády aktivně seznámili i se svými recitačními a pěveckými dovednostmi. V odpoledních hodinách předškoláci a jejich doprovod pobesedovali s paní učitelkami o výuce na naší škole. Dle svého zájmu si vyzkoušeli cvičení na interaktivní tabuli, skládali geometrické tvary a porovnávali svá řešení. Někteří předškoláci obdrželi od prvňáčků vlastnoručně vyrobené dárečky a od paní učitelky jedničky s pochvalným razítkem. Všichni návštěvníci odcházeli ze školy spokojeni, plni pěkných zážitků.

Když jsme usedali do lavic

Milí přátelé Masarykovy ZŠ, bývalí absolventi,

blíží se 90. výročí slavnostního otevření Masarykovy ZŠ. Při této příležitosti bychom chtěli uspořádat výstavu a zdokumentovat školní život napříč generacemi jednotlivých rodin, ale i jednotlivců. Obracíme se na Vás s následující prosbou.

Prosíme Vás o zapůjčení kopií různých archivních materiálů (fotek jednotlivců, třídních kolektivů, vysvědčení,…) připomínajících dění ve škole během těchto 90 let.

Děkujeme za laskavost a těšíme se na Vás.

Kabinet dějepisu

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM S DRUMBENY

IMG 2402IMG 2407Minulý týden 22.2.2018 se pavilon rozezněl v rytmu bubnů (DRUMBENŮ), jak je nazval a vyrobil Zdeněk Roller. Děti se naučily říkanku, písničku, ale především společně v jednom rytmu tvořily různé variace rytmických cvičení, ozvěn, her a improvizací. Bývalý učitel, vynálezce a hudebník děti z 1. a 2. tříd svým programem velmi zaujal. Budeme se těšit na další setkání.

ROČNÍKOVÉ KOLO SOUTĚŽE V RECITACI - 1. ročník

IMG 2413IMG 2418Dne 23.2.2018 v prostorách školní družiny proběhla recitační soutěž v rámci 1. tříd. Děti se zájmem nejen recitovaly, ale i naslouchaly ostatním při jejich přednesu. Bylo vidět, že se soutěžící pečlivě připravili a nenechali nic náhodě. Z každé třídy byli vybráni tři nejlepší recitátoři, kteří postoupili do školního kola. Porotou byli všichni účastníci tohoto soutěžního programu.

Postupujícím přejeme hodně štěstí!

Učitelky 1. tříd

Copyright © 2019 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 7 | Včera: 121 | Týden: 7 | Měsíc: 2141 | Celkem: 162400