Nový projekt Masarykovy základní školy Polička

Na základě výzvy MŠMT ČR – Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – se naše škola zapojila do projektu finanční podpory škol a školských zařízení pod názvem Moderní formy výuky II. Tento projekt zahajujeme od 1. 2. 2019 a bude postupně realizován během dvou let, tedy do 31. 1. 2021. Je koncipován pro základní školu a školní družinu.

Cílem tohoto projektu je především:

  • podpora společného vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů
  • personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog)
  • další vzdělávání pedagogů (např. v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, využití ICT, v oblasti cizích jazyků, polytechnických znalostí, v osobnostním a sociálním rozvoji atd.)
  • výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • spolupráce s rodiči a veřejností
  • propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky (projektové dny)
  • pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem (doučování)
  • zájmové kluby (angličtina, robotika, deskové hry, badatelský klub – Broučci)

Konkrétní aktivity, jejich rozsah, podmínky a  možnosti přihlášení Vašich dětí nyní naši pedagogové připravují a budou Vám postupně nabízet. Přihlášení dětí je závazné a je nutné, aby vybranou aktivitu po přihlášení pravidelně navštěvovaly. Účast na aktivitách je bezplatná.

Copyright © 2019 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 2 | Včera: 53 | Týden: 217 | Měsíc: 773 | Celkem: 159287