VZTAH POHYBOVÉHO CHOVÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ

Naše škola byla oslovena doc. Mgr. Dagmar Sigmundovou, Ph.D. z Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, aby se zapojila do projektu: „Vztah pohybového chování rodičů a jejich dětí u náhodného vzorku českých rodin s 12–15letými neobézními dětmi a dětmi s nadváhou a obezitou.“

Hlavním cílem projektu je analyzovat vztah pohybového a sedavého chování mezi jednotlivými členy náhodného vzorku českých rodin s 12–15letými adolescenty a odhalit indikátory jejich životního stylu, které napomáhají adolescentům dosáhnout zdravotně doporučované úrovně pohybové aktivity.

Osloveni byli žáci a žákyně 6. a 7. tříd naší školy a jejich rodiče, kteří dávali souhlas se zapojením do projektu. Sledování týdenní pohybové aktivity dětí a rodičů bylo prováděno prostřednictvím krokoměrů Yamax. V pondělí 1. 4. 2019 přijela do školy hlavní vedoucí projektu, rozdala dětem krokoměry, záznamové archy a vysvětlila, jakým způsobem pracovat s přístrojem a zapisovat pohybovou aktivitu. Měření probíhalo od 2. 4. 2019 – 8. 4. 2019, kdy kromě naměřených hodnot pohybové aktivity zapisovali děti i rodiče do záznamových archů pohybovou inaktivitu (sezení ve škole, u televize, u učení, hraní počítačových her…).

Pohybová aktivita ve školní dny byla u dětí zaznamenávána třikrát denně – příchodem do školy, odchodem ze školy a při večerním odložení krokoměru. Osloveno bylo 155 dětí z 6. a 7. tříd, nakonec se zapojilo 102 dětí a rodičů 62. Každý člen rodiny, který dokončil výzkum, obdrží individuální zpětnou vazbu společně s doporučeními pro realizaci zdravotně prospěšné pohybové aktivity.

Děti nosily krokoměry celý den a mohly jej použít v tělesné výchově, při pohybových aktivitách, kde si pak se spolužáky porovnávaly dosažené výsledky. Po celou dobu měření byl vidět zájem a zodpovědnost, se kterou děti k měření přistupovaly.

Masarykova základní škola spolupracuje s Fakultou tělesné kultury UP v Olomouci již delší dobu. Obě strany hodnotí spolupráci velmi kladně a předpokládá se další spolupráce těchto dvou institucí.

V odkazu a příloze si můžete přečíst NÁRODNÍ ZPRÁVU O POHYBOVÉ AKTIVITĚ ČESKÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE a doporučení pro zvýšení pohybové aktivity a snížení pohybové inaktivity, která byla vydána na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci.

https://activehealthykids.upol.cz/

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Narodni_zprava_Shrnuti_3xB5_web.pdf)Národní zpráva[ ]295 kB

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 38 | Včera: 182 | Týden: 395 | Měsíc: 3305 | Celkem: 216218