Projektový den VV

VVDne 24. 5. žáci 6.A třídy zahájili Projektový den, tematický zaměřený na zemní umění, v učebně výtvarné výchovy. Motivováni tvorbou lektorky MgA. Jany Vlčkové, se v rolích detektivů ohledávajících místo činu, vypravili objevovat krajinu. Hledali a pozorovali zdánlivé obyčejnosti v krajině, které ozvláštňovali dostupnými přírodními materiály – kámen, květy, listy, plody, opadané větvičky ... Vizuální obrazy zaznamenávali fotoaparáty. Zastávek a záznamů na cestě k lesu a vodě bylo mnoho. Část luční cesty prošli žáci bosí pozpátku. Tráva mokrá od rosy pichlavě osvěžovala chodidla, zatímco slunce rozpalovalo tváře. Jít zády k cíli vyvolalo trochu nejistoty, navádějící orientační stopou byla prošlapaná nízká tráva ohraničená vzrostlou loukou. V cíli objevné cesty proběhla diskuse nad aktuálními tématy životního prostředí: voda, včely, plasty.

Žáci, rozděleni do tří skupin, se pak věnovali tvoření na přiděleném námětu:

Téma VODA inspirovala k realizaci objektu „studna“. Stavba kruhového objektu ve vyschlém říčním korytě nebyla snadná. Kameny na dně koryta pokrývalo spadané částečně zetlelé listí. Jen těžko se dalo předvídat, kam se noha propadne a kde se pevně postavit. Kameny v listí pečlivě ukrývaly svoji velikost, která byla tak důležitá pro přesun. Navršené kameny bylo třeba promyšleně skládat tak, aby se nesesunuly.

Téma VČELA a nález zbytku včelí plástve přivedl žáky k instalaci medové řeky pampeliškových květů. Na temně hnědém vlhkém, hliněném břehu se zářivá žlutá linie výrazně vyjímala hned vedle obřího slepičího pařátu náletového stromu. Instalaci doplnilo včelí tělo poskládané z šišek, suchých listů, větviček a pampelišek.

Téma PLASTY doprovázel jediný nepřírodní materiál v našem tvoření. Strečová folie představovala obaly zeleniny a ovoce v marketech. Žáci zvažovali, jaké prožitky přináší zabalení (uzavření, omezení) a hned si to vyzkoušeli na vlastní kůži. Strom, člověk a plastové vězení byl výsledkem záznamu výtvarné akce. Omotání a uvolnění, útlak a osvobození.

Z ohlasů žáků vyplynulo zjištění, že příroda nabízí řadu her a prožitků, které mohou být zábavné, ale i podněcovat k zamyšlení. Cílem bylo, formou hry rozvíjet pozorování, vnímavost, tvořivost a tím pomáhat k uvědomění, jak je příroda důležitá pro člověka a život na Zemi.

 

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 2 | Včera: 41 | Týden: 2 | Měsíc: 229 | Celkem: 198706