Pasování prvňáčků 2018

Ve čtvrtek 11.10. v pohádkově laděné atmosféře s královnou, komornými a ceremoniářem proběhlo ve sportovní hale Masarykovy ZŠ SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ.

Za zvuku fanfáry se úderem 10. hodiny otevřely dveře a do nich vstoupila v královském rouchu paní ředitelka. Děti prvních tříd, které z paní královny nespouštěly oči, se již nemohly dočkat chvíle, kdy onen okamžik propukne.

K samotnému přijetí do cechu školáckého nastoupili žáci 1.A, 1.B a 1.C v doprovodu 9. ročníků, které dodaly programu nepřehlédnutelnou kulisu. Při pohledu na deváťáky se mnohým dospělým vybavila skutečnost, jak čas ve školních lavicích rychle utíká.

Jednotlivé první třídy se předvedly připravenou básničkou. Následovalo podání ruky s paní ředitelkou a předání pasovací listiny.

O hudební zpestření se postaraly žákyně 9.B a 9.C, zpívající písně Z. Svěráka Dělání a Mravenčí ukolébavka. Nechybělo gymnastické vystoupení dívek 9.A, které dokázaly, že ani salta a přemety jim nejsou cizí. Třešničkou na dortu byly až neskutečné sportovní výkony chlapců z 9.A v podobě parkourových skoků a akrobatických prvků.

Nezbývá než popřát nastávajícím prvňáčkům hodně štěstí a úspěchů na jejich cestě školním životem.

Projekt EDISON na Masarykově základní škole

V týdnu od 7. - 14. 10. 2018 proběhne na naší škole mezinárodní projekt EDISON.

Jak projekt probíhá?

Skupina 5 vysokoškolských studentů, z různých zemí světa, přijede do Poličky a stráví s námi 1 týden na naší škole. Stážisté jsou zodpovědní, vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří pro naše žáky připraví prezentace o své zemi, povedou s nimi diskuze na různá témata, zahrají hry apod. Tímto se budou snažit přiblížit našim žákům svoji zemi, představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Žáci tak budou mít možnost celý týden komunikovat anglicky, budou mít možnost poznání a srovnání cizích zemí s naší republikou.

Číst dál: Edison - info

Sportovec roku 2018

spotovec roku 2018S koncem školního roku vyhlašuje každoročně kabinet tělesné výchovy nejlepší sportovce z řad našich žáků, kteří si jako odměnu odnášejí pamětní trika. I letos se našli borci – Matěj Škacha a Jan Jelínek, kteří dokázali překonat hranici tisíce bodů a zapsat se tak do Síně slávy naší školy. Vítězům blahopřejeme a všem našim žákům přejeme hezké prázdniny plné sportovních a pohybových aktivit.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (sportovec_roku_2018.pdf)Sportovec roku 2018[ ]601 kB

Logická olympiáda

je určena pro nadané žáky a je pořádaná Mensou ČR. Zájemci o tuto soutěž se musí registrovat do 30. 9. 2018 na stránkách www.logickaolympiada.cz Kategorie A1 – žáci 1. ročníku ZŠ, kategorie A2 – žáci 2. ročníku ZŠ, kategorie A – žáci 3. – 5. ročníku. Soutěž probíhá přes počítač v týdnu od 1. – 7.10.2018. Kategorie B, určená pro žáky 2. stupně, probíhá v týdnu od 8. – 14.10.2018.

Našim žákům přejeme hodně úspěchů.

Kabinet matematiky

Prázdninový provoz ŠD

Provoz: 27.8., 28.8., 29.8., 30.8., 31.8. od 7.00 do 16.00 hodin, příchod do ŠD nejpozději do 8.00 hodin.

Přihlášku je možné vytisknout z webu školy. Vyplněnou přihlášku s telefonním kontaktem, dobou příchodu, dobou odchodu a doprovodem odevzdejte v den nástupu do ŠD. Úplata za docházku se bude platit v pátek 31.8. v kanceláři školy. V době letních prázdnin zaniká nárok na stravování ve školní jídelně.

Oslava 90. výročí - setkání seniorů

p9030001U příležitosti oslav 90. výročí naší školy se první den školního roku, 3. září 2018/2019, uskutečnilo setkání s bývalými učiteli a zaměstnanci. Vystoupení žáčků 3. třídy pod vedením paní učitelky Mohelníkové všechny přítomné mile přivítalo a potěšilo. Hosté se zájmem vyslechli skvěle připravený proslov paní ředitelky Lenky Novotné o historii školy doprovázený dobovými fotografiemi a vyprávění o náročné rekonstrukci školy, o vybudování nového sportoviště a zahrady pro ŠD. Nahlédnutím do sbírky fotografií učitelských sborů a kolektivů jednotlivých tříd si hosté připomněli roky strávené na této škole a společně zavzpomínali na své kolegy. Setkání bylo zajímavé i pro nás stávající učitele. Loučením se nesla slova díků a přání mnoha úspěchů naší škole.

Zlatý list 2018

IMG 1628IMG 1602PoIMG 1608 vítězství v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list, postoupilo družstvo starších žákyň do národního kola ve Štramberku. Na týdenní akci, pořádané Českým svazem ochránců přírody, se sešlo patnáct nejlepších kolektivů z celé ČR. Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Žáci se během týdne účastní řady přírodovědných akcí, množství exkurzí, přednášek, které vyvrcholí soutěžní stezkou. Na jednotlivých stanovištích odborníci prověřují znalosti v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, paleontologie, meteorologie, klimatologie, apod. Součástí  hodnocení družstva je dále praktická práce pro přírodu.

Soutěže se účastnilo šestičlenné družstvo Lucie Popelková, Eliška Sobolová, Adéla Škorpíková, Anežka Vargová, Tereza Vomáčková, Markéta Zavoralová, rozdělené do dvou tříčlenných hlídek. Každá z děvčat prokázala řadu vědomostí a dovedností v oblasti přírodních věd.

Organizace školního roku 2018 – 2019

 

Zahájení školního roku 03.09.2018 (po)
Podzimní prázdniny 29. a 30.10.2018 (po, út)
Vánoční prázdniny 22.12.2018 (so) – 02.01.2019 (st)
Ukončení prvního pololetí 31.01.2019 (čt)
Pololetní prázdniny 01.02.2019 (pá)
Jarní prázdniny 04. – 10.02.2019 (po – ne)
Velikonoční prázdniny 18. – 19.04.2019 (čt, pá)
Ukončení školního roku 28.06.2019 (pá)
Zápis do 1. třídy ZŠ 05.04.2019

Číst dál: Organizace školního roku 2018-2019

Republikové finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

mlady chemik 2018 komplet 096Do celostátního finále postoupilo 40 nejúspěšnějších žáků z regionálních kol. Ti se sjeli 12. června do Pardubic, aby v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice podstoupili další testování teoretických znalostí a zkoušku laboratorních dovedností, které mělo rozhodnou o „králi mladých chemiků“ České republiky. Mezi těmito 40 postupujícími byly i tři žákyně naší školy – Tereza Vomáčková, Lucie Popelková a Markéta Zavoralová. Naši školu velmi dobře reprezentovaly, dosáhly pěkných umístění. Lucie Popelková obsadila 12. místo, Markéta Zavoralová si vysoutěžila 14. místo a Tereza Vomáčková 27. místo. Všechny se staly úspěšnými řešiteli soutěže, odnesly si zaslouženě hodnotné ceny a hodně chemických zážitků. Součástí soutěže byl i doprovodný program, který si užili rodiče, učitelé i soutěžící. Děvčatům moc blahopřejeme k úspěchu, kterého v této soutěži dosáhly. Momentky ve fotogalerii.

Výsledková listina, fotografie, ceny na mladychemikcr.cz/vysledky-2018

90 let a stále krásná a svěží

Dáma v červeném, Masarykova základní škola, už 90 let vévodí poličskému nábřeží u Synského rybníka. Nadčasová stavba poličského stavitele Bohumila Šmída neztratila dodnes nic ze své elegance. Dokázala se přizpůsobit všem novým nárokům na využití pro potřeby žáků i učitelů. Dnes, nově zrekonstruovaná, s přístavbou pro šatny, nově zařízenými třídami a kabinety, sportovní halou, novým multifunkčním sportovním hřištěm a revitalizovaným prostranstvím před školou plní všechny nároky, které na budovu školy kladou současné potřeby moderní výuky. Učitelé a žáci naší školy k 90. výročí otevření školy uspořádali 2. června v rámci Času pro neobyčejné zážitky slavnostní výstavu. Přes 2000 návštěvníků, kteří výstavu navštívili, si mohlo prohlédnout expozice k historii školy, fotografie učitelských sborů na školách Obecné a Hlavní dívčí a chlapecké, také na I. a II. ZDŠ a současné Masarykově škole. Mohli se podepsat na červenou cihlu a přispět ke stavbě papírového modelu školy. Další prostorové modely školy vyrobili malí stavitelé z řad žáků. Výstava Generace ve škole byla doplněna sbírkou učebnic, pomůcek i aktovek, které žáky školy doprovázely při jejich školní docházce. Mladší žáci předvedli pohádku O Zlatovlásce a v hudebním salonu B. Martinů vystupovali s hudebním programem. Žáci devátých tříd promítali film Pohlazení pro maminky, který sami natočili. Ve sportovní hale školy se představila tělesná výchova ponovu: street dance, parkour, sportovní gymnastika, kruhový trénink tabata a další. Absolventi naší školy vystavovali své umělecké projekty. Svými výtvarnými pracemi vyzdobili žáci celou školu. V roce svého 90. výročí se škola představila opravdu v celé své kráse.

-sm-

Copyright © 2019 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 8 | Včera: 121 | Týden: 8 | Měsíc: 2142 | Celkem: 162401