Péče o nadané žáky - polytechnické vzdělávání

P3110719Naše škola se zapojila do projektu IKAP – Podpora polytechnického vzdělávání. Tato aktivita si staví za cíl vznik sítě základních a středních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů prostřednictvím projektových dnů připravených pro žáky základních školy na školách středních. 

S vybranými žáky 7. tříd jsme již navštívili Gymnázium v Moravské Třebové, kde si žáci vyzkoušeli práci s mikroskopem, nebo si mimo jiné vytvořili jednoduché animace na počítačích. V rámci této činnosti se s žáky podíváme do Moravské Třebové ještě třikrát. 

 

Florbal 1. - 3. ročník

florbal 2019Ve čtvrtek 21. února 2019 se konalo oblastní kolo ve florbalu žáků 1.- 3. tříd v základní škole Na Lukách v Poličce. Naši školu reprezentovali: Martin Kastner, Martin Baláš, Milan Jirouš, Šimon Mach, Petr Kvapil, Šimon Bartoš, Julius Pulko a Petr Bouška.

Naše družstvo obsadilo 2. místo ze čtyř zúčastněných družstev. Gratulujeme!

KET FOR SCHOOLS  

IMG 2082V sobotu 15.12.2018 vybraní žáci z 9.A a jedna žákyně z 9.C skládali v Brně mezinárodní jazykovou zkoušku v angličtině KET FOR SCHOOLS. Tato zkouška se skládá ze tří částí: writing and reading, listening a speaking. Na tuto zkoušku se připravovali pravidelně hodinu týdně navíc od šestého ročníku. V běžných hodinách angličtiny plnili navíc různé úkoly a cvičení, které rozšiřovaly jejich znalosti a schopnost komunikovat v angličtině. Strávili spoustu času studiem různých materiálů, poslechů a konverzace. Jejich obrovské úsilí se nakonec vyplatilo, neboť všichni žáci zkoušku úspěšně složili. 6 žáků dosáhlo požadované jazykové úrovně A2, 3 z nich dokonce za vynikající výsledek získali úroveň B1. Všem žákům velice blahopřejeme.

NÁVŠTĚVA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ A BIOKRÁMKU V POLIČCE

textTřída 2.C minulý týden zahájila roční projekt ŘEMESLA A ZAMĚSTNÁNÍ, ve kterém se děti seznámí s různými druhy lidské práce, navštíví zajímavá pracoviště a poznají odborníky ve své profesi. Chtěla bych, aby v tomto projektu děti získaly úctu k práci, šikovnosti, oživily si vztah k tradicím a byly hrdé na to, co umí! Navštívili jsme již dvě pracoviště. Ve čtvrtek 28.2.2019 se nám v Biokrámku věnovali p. Svatošová a p. Kopecký. Děti se od nich dozvěděly zajímavosti o obchodu, obchodování všeobecně a jeho historii, také o zboží v jejich obchůdku, něco o zdravé stravě a přírodní kosmetice. Děti také mohly ochutnat kakaové boby, mandle a jiné produkty, ale nejvíce jim chutnal perník z pohankové mouky s bio čokoládou, který pro ně paní Svatošová s láskou upekla. V pátek 1.3.2019 jsme navštívili naši školní jídelnu, kde jsme mohli vidět paní kuchařky při práci, projít si všechny místnosti a vidět veškeré vybavení, stroje a přístroje, které jsou v jídelně potřeba. Dětem se věnovala paní ředitelka ŠJ Jana Žďárová, která je školní jídelnou provedla a poskytla odborný výklad. V kanceláři si děti povídaly s p. Cihlářovou a paní kuchařky jim pomáhaly při výrobě perníčků a jejich zdobení. Děti si oba dny opravdu užily, získaly nové poznatky a ještě navíc spousty dárečků.

Všem moc děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich práci! Více ve fotogalerii.

JV

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 30.1.2019 se konalo okresní kolo matematické olympiády Z5 a Z9. S náročnými úlohami si dobře poradili i žáci naší školy. V 5. ročníku obsadil 3. místo Lukáš Feltl, 4. místo Rozálie Tobiášová a 7. místo Vojtěch Král. V 9. ročníku vybojoval 2. místo Jáchym Tengler. 3. místo Anežka Vargová a 6. místo Michal Jílek. Všichni jsou žáky 9.A.

K dosaženým výsledkům blahopřejeme. Jáchymovi a Anežce držíme pěsti v krajském kole MO.

Kabinet matematiky

Beseda

P1310015V lednu k nám do školy přišel bývalý pan učitel přírodopisu Jiří Košňar. Jeho koníčkem je myslivost. Pan učitel nám vyprávěl o významu lesa pro člověka a pro zvířátka. Vyprávěl přesvědčivě o srnci obecném, praseti divokém, lišce obecné, kuně lesní, jezevci lesním. Ukázal nám vlastní trofeje, lebku srnce a muflona. Jeho vyprávění bylo vtipné, třeba to o praotci Čechovi a jeho bratru Lechovi, když hledali pro svůj národ místo, kde by se usadili. Odpověděl nám na naše otázky. Velmi se nám beseda s panem učitelem Košňarem líbila.

Johanka Jelínková, Jáchym Švejda, Adélka Paroulková, 4.A

DOD 2019Masarykova ZŠ Polička

pořádá 14. 3. 2019 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Přijďte se seznámit s naší školou dopoledne od 10 do 11 h, odpoledne od 14 do 15.30 h.

Zeměpisná olympiáda

Jako každý rok i letos se naši žáci zúčastnili okresní zeměpisné olympiády ve Svitavách dne 20.02.2019. Ve svých kategoriích se potýkali se záludnostmi otázek a vedli si velmi dobře: Václav Šafář - kategorie A obsadil 5. místo, Štěpán Klusoň - kategorie B 2. místo a postup do krajského kola (20.03.2019 v Pardubicích) a Tomáš Kocanda 3. místo. Všem třem gratulujeme k výbornému umístění a Štěpánovi přejeme hodně úspěchů v kraji.

J. Dvořáková

Nový projekt Masarykovy základní školy Polička

Na základě výzvy MŠMT ČR – Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – se naše škola zapojila do projektu finanční podpory škol a školských zařízení pod názvem Moderní formy výuky II. Tento projekt zahajujeme od 1. 2. 2019 a bude postupně realizován během dvou let, tedy do 31. 1. 2021. Je koncipován pro základní školu a školní družinu.

Cílem tohoto projektu je především:

  • podpora společného vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů
  • personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog)
  • další vzdělávání pedagogů (např. v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, využití ICT, v oblasti cizích jazyků, polytechnických znalostí, v osobnostním a sociálním rozvoji atd.)
  • výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • spolupráce s rodiči a veřejností
  • propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky (projektové dny)
  • pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem (doučování)
  • zájmové kluby (angličtina, robotika, deskové hry, badatelský klub – Broučci)

Konkrétní aktivity, jejich rozsah, podmínky a  možnosti přihlášení Vašich dětí nyní naši pedagogové připravují a budou Vám postupně nabízet. Přihlášení dětí je závazné a je nutné, aby vybranou aktivitu po přihlášení pravidelně navštěvovaly. Účast na aktivitách je bezplatná.

Krajské kolo v přehazované

kr kolo prehazovana 2019V letošním roce v kategorii II. ASŠK uspořádalo překvapivě přehazovanou 4. – 5. tříd. Naše škola se stala pořadatelem tohoto kola. Z původně přihlášených pěti družstev se sešla družstva čtyři. ZŠ Palackého náměstí M. Třebová, ZŠ Třebařov a dva naše týmy.

Masarykova A, B byla složena dle výběru kabinetu TV. Sešli se zde volejbalistky, hokejisté, fotbalisté a florbalisté. Taktice a herním kombinacím věnovali jednu hodinu před turnajem.

Velká pochvala pro všechny zúčastněné. Polička A bez větších problémů nepoznala hořkost porážky a B tým velmi bojoval a makal, a tak si zasloužil celkové druhé místo.

Školu reprezentovali: Šícha, Karlík, Klouzal, Husák, Král, Petrák, Krištof, Sodomková, Stýblová, Bulvová, Zelendová, Langrová, Dospíšilová, Tobiášová, Šimonová.

Tým Masarykovy školy má možnost reprezentovat školu v celorepublikovém finále 28. – 29. 3. v Liberci.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Krajske_kolo_prehazovana_tabulka_2019.pdf)Tabulka turnaje[ ]401 kB

Copyright © 2020 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 17 | Včera: 99 | Týden: 671 | Měsíc: 2833 | Celkem: 178119